Ayşe Acar Yücel

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/acar_son2.png

E-Posta

acar@hanyaloglu-acar.av.tr

Ofis

+90 212 278 25 51

1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Avukat Ayşe ACAR YÜCEL 1990 yılından bu yana Sigorta ve Sağlık Hukuku başta olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık, eğitim ve avukatlık hizmeti vermektedir. Üniversite yıllarında “Hemşirelik” mesleğini dört yıl icra etmiş ve bu alandaki deneyimini hukuk ile birleştirmek suretiyle uzmanlık alanını “Sağlık Hukuku” ve “Sigorta Hukuku” olarak seçmiştir.

Sağlık Hukuku alanında; sağlık çalışanları ve hastanelere danışmanlık, malpraktis iddiası ile açılan tazminat davalarında ve hekimler aleyhine malpraktis sebebiyle başlatılan savcılık soruşturma aşaması dahil olmak üzere ceza davalarında doktor savunmasının üstlenilmesi, idare hukukundan kaynaklı tazminat davalarının ve idare tarafından hekimler aleyhine açılan rücuen tazminat davalarının yürütülmesi ve organizasyonu görevini üstlenmiştir.

Eğitim Alanında; sağlık kuruluşlarına ve hekimlere tıbbi malpraktisin hukuki boyutu, hekim sigorta poliçelerinin kullanımı ve malpraktis iddialarından korunmak için farkındalık yaratılması, idarenin ve özel hastanelerin organizasyon sorumluluğu, hastanın aydınlatılması ve onamının alınmasında (aydınlatılmış onam) dikkat edilmesi gereken konular ile yılların birikimi arşiv çalışması sayesinde emsal kararlarla sonuçların öngörülebilmesi konusunda eğitim vermektedir. Eğitim çalışmalarının devamı olarak Türkiye Klinikleri TV de malpraktis davalarına ilişkin güncel ve emsal kararların tartışıldığı “Doktor Savunma” programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Sigorta Hukuku alanında; 1995 yılından bu yana sigorta şirketlerinin poliçeden kaynaklı aleyhe-rücu davalarının yürütülmesi ve organizasyonu, risk analizlerinin yapılması, muallaklarının belirlenmesi sulh süreçlerinin yürütülmesi ve hekim hatası (malpraktis) iddialarından kaynaklanan tazminat taleplerinde davaların yürütülmesi ve hekimlere danışmanlık verilmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Arabuluculuk Alanında; Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı resmi arabulucudur. Arabuluculuğun uzmanlaşma ile hedeflenen amaca ulaşacağına inanan Ayşe ACAR YÜCEL 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olduğu “Sağlık Hukuku” ve “Sigorta Hukuku” alanlarında arabuluculuk hizmeti vermektedir. “Sağlık Hukukunda Arabuluculuk” yöntemi ile her tıbbi müdahalenin doktor hatası olmadığı, açılan davaların yüksek oranda malpraktis değil komplikasyon vs. olduğunun farkındalığı ile dava sürecinin hasta ve doktoru yıpratmasına engel olmak suretiyle malpraktis davalarının azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dinamik bir kadrodan oluşan Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosunda, proaktif yaklaşımı ilke edinmiş uzman hukukçuların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi olan Ayşe ACAR YÜCEL sosyal sorumluluk projesi kapsamında tıp fakültesi öğrencisi genç kızlarımıza burs olanağı sunmaktadır.

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020