HomeCategoryYayınlarımız arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/02/pexels-raul-infante-gaete-8853189.jpg

Kapalı yöntem ile yapılan safra kesesi (laparoskopik kolesistektomi) ameliyatı sonrasında ortaya çıkan “duodenum perforasyonunun” (barsak delinmesi) neticesinde gerçekleşen ölümün, doktor hatası olduğu iddiası ile açılan malpraktis davasında verilen bir kararı inceleyeceğiz. Adli Tıp Kurumu’nun malpraktis davalarında bilirkişi müessesesi olarak son ve üst mercii olmadığını vurgulayan bir karar olması bakımından da önemlidir. Davadaki İddia: Safra kesesi...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/02/pexels-anna-shvets-4483340.jpg

Hekim ve hemşirelere idarenin rücusunda malpraktis yasası sonrası kararların değerlendirilmesi ve yeni malpraktis yasasının yürüyen davalara pratik etkisini ortaya koymak açısından seçtiğimiz emsal karar çok faydalı olacaktır. Kamu ve Üniversitelerde görev alan hekim ve hemşirelere yönelik olarak açılan rücu davalarında Sağlık Bakanlığı’nın bölgelere göre yaklaşım farkı gösterdiği kimi bölgelerde ceza davası yok ise doğrudan bu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/01/pexels-mart-production-7088498.jpg

Tarama testi sonucu Down sendromu riski düşük çıkan gebenin, yazılı olarak aydınlatılamadığı iddiasıyla açılan, takip ettiğimiz bir davada Mahkeme,  “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  bu konudaki son kararını gerekçe göstererek davayı ikinci kez reddetti. Aydınlatmanın yazılı yapılması gerektiğine dair mevzuat olmadığını vurguladığı kararı inceledik. Kararın tam metnine ulaşabilirsiniz. Vaka: Gebe, gebeliğinin 14. haftasında ikili tarama testi...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/01/pexels-antoni-shkraba-5215006.jpg

Tek uzman hekimin “icap nöbeti” tutması hukuka aykırıdır. Hukuka ve insani çalışma şartlarına aykırı her gün icapçı olunması hali yasaya ve Anayasaya aykırı olmasına rağmen fiili olarak hekimlere dayatılmaktadır. Bu dayatmanın sonucu olarak zaman ayrılamayan çocuklarından, ailelerinden çalınan ve geri alınamaz yaşanmamışlıkları, mesleki gelişimlerine zaman ayıramamaları ve malpraktis davalarının yıpratıcı süreçleri hekimleri meslekten soğutmakta, çaresiz...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/01/pexels-anna-shvets-4586984.jpg

Operasyon Sonrasında Oluşan Zarar ile Doktor Uygulaması Arasında Nedensellik Bağı Yoksa Tazminat Kararı Verilemez/ Yargıtay Kararı İncelemesi Bu bugün paylaşacağımız karar, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin bir kararıdır. Malpraktis davalarında, doktor aleyhine tazminat kararının, hangi şartlar altında verilebileceğini izah eden bir Yargıtay kararı olması nedeniyle önemlidir.  Konu, rinoplasti operasyonu (burun ameliyatı) sonrasında hastanın, plastik cerrah aleyhine...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/01/pexels-anna-shvets-4769129.jpg

Sünnet uygulamaları sonrası hekime açılan malpraktis davaları konusunda emsal kararlara baktığımızda; koter kullanımı sırasında yaşanan olumsuzluklar, sünnet sonrası kanama, enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyonlar ve derinin fazla ya da az kesilmesine bağlı şikayetler, toplu sünnetler sırasında ayrılan zaman diliminin azlığına bağlı olarak sünnet ve sonrası takiplerin eksik yapılması, komplikasyonların zamanında tespit edilememesinden kaynaklı davalar olduğu görülmektedir....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/01/pexels-isabella-mendes-13339315.jpg

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 6 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve binlerce muayenehane hekiminin mesleğini yapmasını neredeyse imkânsız hale getiren “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” 7 Ocak 2023 tarihli ve 32066...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/12/pexels-marek-piwnicki-8991526.jpg

Güvenlik kamerası ile görüntü alınması sırasında, ses kaydının da almasının kişisel veri ihlali olduğu iddiası KVKK Kurumu’na yapılan bir başvuru ile incelenmiştir. Yapılan şikâyet üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu 12/03/2020 tarihli, 2020/212 sayılı “ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” başlıklı kararını inceleyeceğiz. Şikâyet konusu: Bir kamu kurumunun, ses kayıt özelliği bulunan güvenlik...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/Özel-Hastaneler-Yönetmeliğinde-Değişiklik-2.jpg

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, muayenehane hekimlerinin mesleğini icrasına önemli kısıtlamalar getirdi. 6/10/2022 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren” Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen değişiklikleri inceleyeceğiz. Muayenehane Hekimlerinin Özel Hastanede Hizmet Verebilme Koşulları: Yeni düzenlemeye göre muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla;...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/Malpraktis-Davalarında-Bilirkişi-İncelemesi.jpg

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, malpraktis iddiasıyla açılan bir tazminat davasında, bilirkişi raporlarının yeterli ve taraf itirazlarını karşılar nitelikte olmaması nedeniyle verdiği bozma kararını inceleyeceğiz. Diş hekimi aleyhine açılan davada verilen tazminat kararı, Yargıtay tarafından hatalı bulunarak bozulmuş ancak yerel mahkeme kararında ısrar etmiştir. Direnme kararı üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği E. 2017/680 K. 2021/449 ...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020