HomeCategoryYayınlarımız arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/05/pexels-ksenia-chernaya-6340550-1280x720.jpg

Gebeliğin 9’uncu haftası ve 14 hafta 4 günlük döneminde başvuran, 38 yaşındaki gebenin, down sendromlu bebek dünyaya getirmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı davada “3.850.000 TL (üçmilyon sekizyüz ellibin) maddi ve 150.000 TL (yüz elli bin) manevi tazminatın 2018 yılından itibaren faizi ile ödenmesine” karar verildi. İdare mahkemesince verilen tazminat kararında; gebenin başvurduğu hafta itibari...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/03/pexels-rodnae-productions-7821913-1280x720.jpg

Özet: Kanun değişikliği teklifinde tıbbi uygulama hatası nedeniyle açılan “tazminat davalarına” ilişkin bir değişiklik mevcut değildir. Şu anki mevcut yasalar gereği kamu ve üniversitede de çalışan hekimler aleyhine doğrudan tazminat dava açılması mümkün değildir. Özel Hastanede çalışan sağlık mensubu açısından ise çalıştıkları kurumlar ile birlikte veya doğrudan tazminat davası açılabilmektedir. Dolayısıyla yasa teklifinde tazminat davası...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/03/wepik-2022224-145232-1280x720.png

Gebeliğin önlenmesi için tüplerini bağlatan kadının, tüp ligasyonu operasyonu sonrasında hamile kalması nedeniyle açılan bir malpraktis davasında Yargıtay’ın kararını inceleyeceğiz. Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’nin içtihat halinde gelmiş olan bu kararı; hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal temelini, aydınlatılmış onam belgesinin şartlarını ve tedavi ilişkisinde ispat yükünün detaylı olarak inceleyen bir karar olması bakımından önemlidir.  Birlikte...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/pexels-marek-levak-2265488-1280x720.jpg

Teletıp uygulamaları ilişkin düzenleme; “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik“ adı altında 10 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlandı. Özellikle pandemi döneminde, sağlık hizmetine yerinden ulaşım ihtiyacının artması, kronik hastaların takip gereksinimleri, evde bakım hizmeti ihtiyacının çoğalması gerçeği ve farklı nedenlerle teletıp hizmetleri özel sağlık kuruluşlarınca sunulmaya başladı. Yasal düzenleme olmamasına rağmen sunulan, “uzaktan sağlık...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/pexels-vidal-balielo-jr-1250655-1280x720.jpg

Koter Yanığı sebebiyle açılan davalarda (koşullar ve donanım aynı olduğu durumlarda dahi) alınan bilirkişi raporlarının ve mahkeme kararlarının farklılığının sebebi nedir? Sorularına emsal TC. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2019/767 Esas 2020/1818 Karar ve T.C. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/956 Karar No: 2021/278 Nolu dosyalar üzerinden cevap arayacağız. Koter yanığı...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/12/pexels-ivan-samkov-4989167-1280x720.jpg

Plastik Cerrahide Pitozis Düzeltme Ameliyatında Malpraktis Komplikasyon Ayrımı konusunda incelediğimiz emsal kararda göz kapağının kapanmaması olgusunu, Adli Tıp Kurumu komplikasyon olarak değerlendirilmesine rağmen Danıştay 15. Hukuk Dairesi Karar düzeltme aşamasında tıbbi gerekçesi olmadan yorumla malpraktis olduğu sonucuna varmış ve yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Tıbbi malpraktis vakalarının tamamen teknik bir konu olduğundan hakimler bu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627930-1280x720.jpg

Önceki yazımızda Down sendromu sebebi ile açılan davalarda, hekimin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirdiğini ispatı noktasındaki hukuksal tartışmayı ortaya koymuştuk. Aynı konunun devamı niteliğinde olan bu yazımızda down sendromunda aydınlatma konusunda farklı Yargıtay Daire’lerinin verdiği kararlarda görüş birliği olmadığı hususunu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/3250 E, 2020/4837 K nolu 15/09/2020 tarihli kararını inceleyerek saptayacağız. Yargıtay 3....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627922-1280x720.jpg

 Down sendromlu doğumlar sebebi ile açılan davalar, gerek down sendromlu çocuk sahibi olan aileler,  gerekse  kadın doğum uzmanları açısından çokca tartışılan bir hal aldı. Diğer malpraktis davalarından farklı olarak, down sendromu davaları neden kadın doğum alanında büyük tartışmalara sebep  oldu? Kaldıki  down sendromunun  genetik bir bozukluk olduğu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 800 down sendromlu bebeğin...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-polina-tankilevitch-5234499-1280x720.jpg

Malpraktis ve Komplikasyona Danıştay’ın Bakış Açısını, katarakt ameliyatı sonrasında gelişen görme kaybı, uğranılan zararın tazmin talebi, İdare Mahkemesi red kararı ve sonrasında Danıştay’ın eksik inceleme sebebiyle bozma kararı üzerinden inceleyeceğiz. Bu kararda; Komplikasyon, malpraktis ayrımı ve komplikasyon ne zaman malpraktise dönüşür? Üst Basamağa sevkte zamanlama doğru mudur? Hastane şartları, teknik donanım, personel yeterliliği katarakt ameliyatına...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-anna-shvets-3845129-1280x720.jpg

Bilindiği üzere tüm poliçe türleri gibi hekim mesleki sorumluluk poliçelerinde de bildirilen hasar talepleri için sigorta şirketleri finansal karışıklık ayırmak zorundadır. Son yıllarda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesinden bildirilen hasarlarda,  sigorta şirketlerinin ayırmak zorunda olduğu karşılık tutarlarının hesaplama yöntemi, sektörde önemli bir sorun halini almıştı. Yıllarca süren malpraktis davaları, kapanmayan hasar dosyaları...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020