HomeCategoryYayınlarımız arşivleri - Sayfa 2 / 11 - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/pexels-vidal-balielo-jr-1250655-1280x720.jpg

Koter Yanığı sebebiyle açılan davalarda (koşullar ve donanım aynı olduğu durumlarda dahi) alınan bilirkişi raporlarının ve mahkeme kararlarının farklılığının sebebi nedir? Sorularına emsal TC. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2019/767 Esas 2020/1818 Karar ve T.C. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2017/956 Karar No: 2021/278 Nolu dosyalar üzerinden cevap arayacağız. Koter yanığı...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/12/pexels-ivan-samkov-4989167-1280x720.jpg

Plastik Cerrahide Pitozis Düzeltme Ameliyatında Malpraktis Komplikasyon Ayrımı konusunda incelediğimiz emsal kararda göz kapağının kapanmaması olgusunu, Adli Tıp Kurumu komplikasyon olarak değerlendirilmesine rağmen Danıştay 15. Hukuk Dairesi Karar düzeltme aşamasında tıbbi gerekçesi olmadan yorumla malpraktis olduğu sonucuna varmış ve yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Tıbbi malpraktis vakalarının tamamen teknik bir konu olduğundan hakimler bu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627930-1280x720.jpg

Önceki yazımızda Down sendromu sebebi ile açılan davalarda, hekimin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirdiğini ispatı noktasındaki hukuksal tartışmayı ortaya koymuştuk. Aynı konunun devamı niteliğinde olan bu yazımızda down sendromunda aydınlatma konusunda farklı Yargıtay Daire’lerinin verdiği kararlarda görüş birliği olmadığı hususunu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/3250 E, 2020/4837 K nolu 15/09/2020 tarihli kararını inceleyerek saptayacağız. Yargıtay 3....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627922-1280x720.jpg

 Down sendromlu doğumlar sebebi ile açılan davalar, gerek down sendromlu çocuk sahibi olan aileler,  gerekse  kadın doğum uzmanları açısından çokca tartışılan bir hal aldı. Diğer malpraktis davalarından farklı olarak, down sendromu davaları neden kadın doğum alanında büyük tartışmalara sebep  oldu? Kaldıki  down sendromunun  genetik bir bozukluk olduğu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 800 down sendromlu bebeğin...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-polina-tankilevitch-5234499-1280x720.jpg

Malpraktis ve Komplikasyona Danıştay’ın Bakış Açısını, katarakt ameliyatı sonrasında gelişen görme kaybı, uğranılan zararın tazmin talebi, İdare Mahkemesi red kararı ve sonrasında Danıştay’ın eksik inceleme sebebiyle bozma kararı üzerinden inceleyeceğiz. Bu kararda; Komplikasyon, malpraktis ayrımı ve komplikasyon ne zaman malpraktise dönüşür? Üst Basamağa sevkte zamanlama doğru mudur? Hastane şartları, teknik donanım, personel yeterliliği katarakt ameliyatına...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-anna-shvets-3845129-1280x720.jpg

Bilindiği üzere tüm poliçe türleri gibi hekim mesleki sorumluluk poliçelerinde de bildirilen hasar talepleri için sigorta şirketleri finansal karışıklık ayırmak zorundadır. Son yıllarda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesinden bildirilen hasarlarda,  sigorta şirketlerinin ayırmak zorunda olduğu karşılık tutarlarının hesaplama yöntemi, sektörde önemli bir sorun halini almıştı. Yıllarca süren malpraktis davaları, kapanmayan hasar dosyaları...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/09/pexels-anthony-shkraba-5214962-1280x720.jpg

Hekimlerin, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mesleki sorumluluk poliçelerinde yer alan; “sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu” yargı kararı ile iptal edildi. Özellikle kamu ve üniversitede çalışan hekimleri doğrudan etkileyen bu kararı, sigorta şirketlerinin uygulamaları ve yasal süreçleri irdeleyerek aktarmak isteriz. Bilindiği üzere, hekim mesleki sorumluluk sigortalarının 2010 yılında getirilen yasa ile zorunlu hale...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/09/pexels-pixabay-236380-1280x720.jpg

Uyanma odası yokluğundan kaynaklı tazminatın hekime rücusu konu alan incelemeye konu iş bu emsal kararın en önemli sonuçlarından biri hastanelerin organizasyon sorumluluğu kapsamındaki eksiklikleri sebebiyle ödediği tazminatları sağlık çalışanlarına yükleyemeyeceğidir. Hanyaloğlu-Acar olarak yazılarımız ve videolarımızda, idarenin tıbbi malpraktis sebebiyle ödediği tazminatların hekime rücusuna ilişkin emsal kararları inceliyor ve bu kararlarda ilgili branş hekimlerinden görüş alınmaksızın...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/08/pexels-pixabay-207601-1280x720.jpg

Tıbbi malpraktis iddiası ile açılan tazminat davasında, hekimin hukuki sorumluluğunun doğabilmesi için kusurunun olması gerekir.  Ancak pratikte yaşadığımız bazı dosyalarda, olayda tıbbi uygulama hatası tespit edilmemiş olmasına rağmen, sağlık hizmetinin sunumu sırasında hastanın acı ve üzüntü çektiği belirtilerek idare mahkemeleri tarafından manevi tazminat kararları verildiği görüyoruz. Sonrasında da bu manevi tazminat kararlarının, tıbbi uygulama hatası...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/06/pexels-sora-shimazaki-5668473-1280x720.jpg

İcap nöbetinin malpraktis hekim davalarına büyük etkisi olduğu, ülkemizde icap nöbeti sisteminin hekimlerin anayasal haklarının önüne geçtiği, icap nöbeti yazılamayacak durumlarda dahi “acil vaka” tanımı içerisinde hekimlerin 30 gün icapçı olarak çalıştırıldığı ve olumsuz sonuçlarından idarelerin sorumlu tutulması gerekirken hekimlerin sorumlu tutulduğu görmezlikten gelinen bir gerçektir. Hekimlerin İcap Nöbeti, Acil vaka için çağrılma vs sebeplerle...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020