HomeCategoryYayınlarımız arşivleri - Sayfa 3 / 12 - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/08/pexels-pixabay-207601-1280x720.jpg

Tıbbi malpraktis iddiası ile açılan tazminat davasında, hekimin hukuki sorumluluğunun doğabilmesi için kusurunun olması gerekir.  Ancak pratikte yaşadığımız bazı dosyalarda, olayda tıbbi uygulama hatası tespit edilmemiş olmasına rağmen, sağlık hizmetinin sunumu sırasında hastanın acı ve üzüntü çektiği belirtilerek idare mahkemeleri tarafından manevi tazminat kararları verildiği görüyoruz. Sonrasında da bu manevi tazminat kararlarının, tıbbi uygulama hatası...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/06/pexels-sora-shimazaki-5668473-1280x720.jpg

İcap nöbetinin malpraktis hekim davalarına büyük etkisi olduğu, ülkemizde icap nöbeti sisteminin hekimlerin anayasal haklarının önüne geçtiği, icap nöbeti yazılamayacak durumlarda dahi “acil vaka” tanımı içerisinde hekimlerin 30 gün icapçı olarak çalıştırıldığı ve olumsuz sonuçlarından idarelerin sorumlu tutulması gerekirken hekimlerin sorumlu tutulduğu görmezlikten gelinen bir gerçektir. Hekimlerin İcap Nöbeti, Acil vaka için çağrılma vs sebeplerle...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/06/surgeons-performing-operation-operation-room-1280x720.jpg

Malpraktiste hekimin taksirle öldürme (TCK85) ve görevi ihmal suçu (TCK257/2) konusunda aşağıda inceleyeceğimiz Ceza Genel Kurulu Kararında illiyet bağı kurulamamasına rağmen TCK 257. Maddesi göz önünde bulundurularak hekimin standart uygulamasında eksiklik sebebiyle beraat kararının bozulmasının hukuki karşılığı nedir? Tıbbi Malpraktis sebebiyle hekim aleyhine açılan ceza davalarında “İlliyet Bağının” Kurulamadığı durumlarda Özel Hastanede çalışan hekimler için...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gustavo-fring-3985168-1280x720.jpg

Duodenum yaralanması komplikasyon mu malpraktis mi? TCK 85 Madde (“Taksirle Ölüme sebebiyet verme”) sebebiyle hekime karşı açılan ceza davasında doktor uygulamasına ilişkin Emsal T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2017/7534 Karar No: 2019/9011 nolu dosyamız üzerinden incelemeye geçmeden evvel Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Doktrin’ Komplikasyona nasıl bakıyor inceleyelim. Komplikasyon Nedir? Malpraktis davalarının çoğunun komplikasyon...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oles-kanebckuu-127873-1280x720.jpg

Hekime karşı işlenen suçlar arasında yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçları sıkça karşılaşılan ve fiziksel şiddet içeren suçlardır. Bu tip bir olayın yaşanması durumda ilgili kurumun kamera görüntüleri ve darp raporu ile suç kolayca  ispat edilebilmektedir.  Bunun yanısıra hekimeler aleyhine işlenen ve görece olarak ispatında zorluk çekilen suçlar ise hakaret ve tehdittir. Kimi zaman bu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-anna-shvets-3683039-1280x720.jpg

Sıtma İlacı “Hidroksiklorokin “Covid-19 Tedavi Rehberinden Çıkarılması Sağlık Bakanlığı, 4 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı “Covid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi”ni   7 Mayıs 2021’de güncelleyerek “hidroksiklorokin” adlı ilacı tedavi rehberinden çıkardı.  Bu durum tedavi uygulanan hastalarda endişeye yol açarken, tedaviyi üstlenen hekimlerin de konu ile ilgili yoğun sorular ile karşılaşmasına neden oldu. Sosyal medyada; “ilacın yan etkiler...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/04/pexels-thirdman-5327584-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında illiyet bağı ve İdarenin hekime rücusuna ilişkin emsal kararımızda, Sağlık Bakanlığı hastaya ödediği tazminat bedelini hekimden talep etmiş ve hekime karşı açılan rücu davasında yapılan yargılama neticesinde, hekimin tıbbi müdahalesindeki eksikliğin, sonuca etkili olmadığı yani illiyet bağı kurulamayacağından bahisle nedensellik bağı yokluğu gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Uygulamada Sağlık Bakanlığının ve Üniversitelerin çalışma şartlarına...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/03/pexels-sora-shimazaki-5926389-1280x720.jpg

Sigorta sektörünü ilgilendiren iki ayrı veri ihlali bildirimi, mart ayında Kurum’un web sitesinde yayımlanmıştır. Bildirimlerden biri, 29.03.2021 tarihinde 951 kişinin etkilendiği belirtilerek Generali Sigorta tarafından, diğeri ise 04.03.2021 tarihinde sistemine girilerek kripto para ile fidye istenildiği belirtilerek Oto Rapor Araç Muayene Ve Ekspertiz Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu iki ihlal bildirimini ayrı ayrı değerlendirelim. Generali...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/03/pexels-august-de-richelieu-4260485-1280x720.jpg

Eğitim kurumlarında rehberlik hizmetleri kapsamında öğrencilere bir takım ölçme değerlendirme testleri uygulandığını biliyoruz. Öğrencilerin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu gibi ruh sağlığına ilişkin verilerinin işlenmesi, test sonuçlarının paylaşılması KVKK’na uygun mudur? Veya başka bir anlatımla Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda, öğrencilere rehberlik hizmeti kapsamında yapılan testler hangi şartlarda hukuka uygun olur? Bu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/03/pexels-pixabay-273238-1280x720.jpg

Tıp merkezinde iş sözleşmesi sona ermiş bir çalışanının görüntü ve bilgelerinin, Tıp Merkezi’nin internet sitesinde yayımlamaya devam etmesi üzerine ilgilinin şikayetini inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vermiş olduğu 14.05.2020 tarihli, 2020/379 sayılı kararı ile birlikte inceleyeceğiz Şikayet konusu olay: İş sözleşmesi sona eren kişiye ait görsel ve işitsel verilerin, Tıp Merkezi’nin internet sitesinde pazarlama amaçlı...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020