ÇALIŞMA ALANLARIMIZCeza Hukuku

Ceza Hukuku

Malpraktis iddiasıyla, doktorlar aleyhine başlatılan savcılık soruşturması ve ceza davalarında vekillik görevi üstlenmekteyiz. Tabip Odası şikâyeti, ön inceleme, idari ve disiplin soruşturmaları SABİM ve CİMER şikâyet süreçleri, soruşturma izni kararlarına itirazlar konusunda doktor ve sağlık çalışanlarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hekim hakları, malpraktis iddiasında hekim savunması konulu eğitimler vermekte, bilimsel toplantılarda bildiriler sunmaktayız.

İletişim

  https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
  Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
  +90 212 278 25 51
  info@hanyaloglu-acar.av.tr

  Bizi takip edin:

  Danışmanlık Alın

  Bütün hakları saklıdır.

  © Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020