HAKKIMIZDADeğerlerimiz

Hukukun Üstünlüğü

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında hukukun yegâne teminat olduğu, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin ancak hukukun üstünlüğüne verdiği önemle değerlendirilebileceği inancındayız.

Esneklik ve Alternatif Çözüm Yöntemleri

Uyuşmazlıkların çözümünde dar ve tek yönlü bakış açısı yerine, sağduyulu ve   alternatif çözüm yöntemlerini önemseyen yaklaşımı tercih ediyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Türk kadınının eşit, aktif ve özgür yurttaşlar olarak, tüm karar mekanizmalarında etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla üniversiteli başarılı kadınlara eğitim desteği veren çağdaş değerlere sahip Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ni desteklemekteyiz. Hukuk fakültesi mezunu başarılı meslektaşlarımıza avukatlık stajı imkânı, tıp fakültesi öğrencilerine başarı bursu, genç mezun doktorlarımıza sağlık hukuku danışmanlığını sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde sürdürmekteyiz.

Etik Değerlere Bağlılık

Müvekkillerimizin hak ve adalet arayışına, meslek onuru ve etiği çerçevesinde tüm bilgi ve deneyimlerimizi sunarak katkıda bulunmak ilkemizdir.

Koruyucu Hukuk

Hukukta en sağlıklı yaklaşımın, hukuksal ilişkinin doğru temeller üzerine kurulması ve sorunlar oluşmadan önce önlem alınması olduğuna inanıyoruz. Danışmanlık hizmetleri verdiğimiz kişi ve kuruluşlara özellikle koruyucu hukukun önemini vurgulamaya özen gösteriyoruz.

Kişisel Veri ve Bilgilerin Gizliliği

Müvekkillerimize ait ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması öncelikli ilkemizdir.

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020