YayınlarımızHes Kodu Özel Nitelikli Kişisel Veri Midir?

13 Ekim 20200
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-bongkarn-thanyakij-3773391-1280x853.jpg

HES kodunun KVKK kapsamında nitelendirmesi yapılırken, kişisel veri mi yoksa özel nitelikli kişisel veri mi olduğu yönünde tartışmalar bulunmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda özel nitelikli kişisel veriler tahdidi olarak sayılmıştır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. “Sağlık verisi” de bu kapsamda bulunan kişisel veriler arasındadır. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veriler olduğu için daha sıkı şekilde korunmaları gerekir.

Covid 19 sebebi ile ilgili verilerin sağlık verisi olduğu kuşku getirmeyen bir kabuldür. Ancak Covid 19 testleri ile ilintili olan HES kodu bir sağlık verisi midir? Bu tartışmaya girmeden önce HES kodunun ne işe yaradığını açıklamak gerekir.

HES Kodu Nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi İşlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.[1]

Anlaşıldığı üzere, HES  kodu riskli-riskli değil bilgisini içeren bir koddur. Bu halde HES kodunu sadece sayılar ve harflerden oluşan bir koddan değil, risk kapsamında olup olmamanın açık bilgisini içermesini de değerlendirmek gerekecektir.

HES Kodu ile Ulaşılan Veri Sağlık Verisi Midir?

Kimi görüş; HES kodunun riskli-risksiz ayrımı pozitif-negatif bilgisini direkt olarak vermediğinden, sağlık verisini içermeyen kod olduğu yönündedir. Bu durumda HES kodu özel nitelikli kişisel veri kapsamına girmemektedir. Ancak HES kodunda riskli gruba da karantina uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığının araştırması sonucu risk grubu renklere ayrılmaktadır. Sarı- turuncu-kırmızı olan renkler kişilerin risk gruplarının ağırlığını temsil etmektedir. Risk kapsamındaki insanlar, pozitif sonuçlu insanlar gibi raporlu olarak karantina sürecini tamamlamaktadırlar. Bu halde, riskli durum pozitif durumla eşdeğer algısını yaratmaktadır. Çünkü riskli hal, içinde pozitif olma ihtimalini barındırmaktadır.

Test ile anlaşılacak sonuca ulaşana kadar, kişi hem kendisini hem çevresini koruma altına almaktadır. O halde bu durum sağlık verisi hakkında tahmin yürütmemize, bilhassa renkler kategorisine göre tahminleri güçlendirmeye sebebiyet vermektedir.

Kamu Menfaati

Bir diğer tartışma konusu ise kamu menfaati. HES kodunun KVKK kapsamında nitelendirmesi yapılırken; özel nitelikli kişisel veri sayılması ve bu verilerin KVKK madde 6 kapsamında ilgilinin rızası olmadan paylaşılmaması, riskli kişilerin çevresinde Covid 19 salgınının yayılmasına, kamu menfaatinin zedelenmesine sebebiyet verecek mi? Ancak kanun yine 6. maddede bu verilerin kamu sağlığının korunması için, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişisel veya yetkili kurum-kuruluşlar bakımından işlenmesine olanak vermektedir.

 KVKK madde 6/3 uyarınca; Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. [2]

Özel nitelikli kişisel verilerin kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veriler olduğundan bahsetmiştik. Kişinin HES kodu ile ulaşılan riskli-risksiz sonucunun ayrımcılığa ve mağduriyete neden olabileceği konusu da tartışma konusudur.

Sonuç: 

Tüm bu sebepler ile değerlendirildiğinde çoğunluk görüşü HES kodunun KVKK kapsamında nitelendirmesi yönünden “HES Kodunun Özel Nitelikli Kişisel Veri olduğu yönündedir.

Ancak yine de konu ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumunun açıklama yapması yerinde olacaktır.

HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU

Stj. Av. SEYRAN GÜMÜŞOĞLU

 

[1] https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html

[2] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Yorumlarınızı Paylaşın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020