HAKKIMIZDAHizmet Anlayışımız

Çağdaş Anlayış ve Alternatif Çözüm Yöntemleri: Uyuşmazlıkların çözümünde dar çerçeveli ve tek yönlü bakış açısına sıkışmışlığın yerini, sağduyulu düşünce sistemlerinin alması gerektiğinin bilincindeyiz. Her hukuksal sorunun kendi dinamikleri ve özel şartları özelinde değerlendirilerek çözülmesi gerektiği inancındayız. Sorunlara barışçıl çözüm yöntemleriyle ve alternatifler üreterek yaklaşmayı doğru buluyoruz.

İletişim ve Paylaşım: Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlarla düzenli ve etkin iletişimin başarıda önemli rolü olduğuna inanıyoruz. Uzmanlık alanımızdaki gelişmelerin yakından takibine ve çeşitli platformlarda paylaşımına önem veriyoruz. Çağdaş hukuk değerlerini esas alan hizmet anlayışımız ile hedefimiz müvekkil memnuniyetini üst düzeyde sağlamaktır.

Koruyucu Hukuk: Hukukta en sağlıklı yaklaşımın, hukuksal ilişkinin doğru temeller üzerine kurulması ve sorunlar oluşmadan önce önlem alınması olduğuna inanıyoruz. Danışmanlık hizmetleri verdiğimiz kişi ve kuruluşlara özellikle koruyucu hukukun önemini vurgulamaya özen gösteriyoruz.
Veri ve Bilgilerin Mahremiyeti: Ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması gerektiği bilinciyle, teknolojik altyapımızı sürekli yeniliyor, veri güvenliği ve arşiv protokollerine önem veriyoruz. Müvekkillerimize kalite ve güvenilir hizmetler sunmakta birincil amacımızdır.

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020