Yayınlarımızİşten Ayrılanın Kişisel Verileri İnternet Sitesinden Kaldırılmazsa

25 Mart 20210
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/03/pexels-pixabay-273238-1280x853.jpg

Tıp merkezinde iş sözleşmesi sona ermiş bir çalışanının görüntü ve bilgelerinin, Tıp Merkezi’nin internet sitesinde yayımlamaya devam etmesi üzerine ilgilinin şikayetini inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vermiş olduğu 14.05.2020 tarihli, 2020/379 sayılı kararı ile birlikte inceleyeceğiz

Şikayet konusu olay:

İş sözleşmesi sona eren kişiye ait görsel ve işitsel verilerin, Tıp Merkezi’nin internet sitesinde pazarlama amaçlı olarak kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle, ilgili kişi “iş sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili verilerin işlenme amacının ortadan kalktığı bu nedenle kişisel veri işlemenin durdurulması gerektiği, işlenen başka kişisel verinin bulunup bulunmadığı, bu verilerin hangi amaçla işlendiği,” hususlarında veri sorumlusuna bildirimde bulunmuştur.

Şikayetçi yasal süre içerisinde bildirimine karşılık alamamış ve kişisel verileri işlenmeye devam etmiştir.  Konuya ilişkin başlatılan incelemede Kurum veri sorumlusuna savunmasını almak için yazılı bildirimde bulunmuş ancak, veri sorumlusu tarafından kurula savunmaya dair herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

KVKK Kurulu’nun İncelemesi:

Şikâyet üzerine kurul tarafından yapılan incelemede;

 • Veri sorumlusunun “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlandığı, vuku bulan olayda Tıp Merkezi’nin veri sorumlusu olduğu,
 • Kişiye ait görüntülerin kişisel veri niteliğinde olduğu,
 • İlgili kişinin kişisel verilerinin muhafaza edilip edilmediği, hangi amaçla verilerinin işlenmeye devam ettiği hususlarında bilgi edinme hakkı olduğu,
 • Dolayısıyla ilgili kişiye 30 gün içerisinde yanıt vermeyen veri sorumlusunun yükümlülüğünü yerine getirmediği,
 • İşlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

KVKK Kurulu’nun Tespitleri

Kurulun yapmış olduğu incelemede;

 • İlgili kişiye ait kişisel verilerin “işlenmesini gerektiren sebep ortadan kalktığı halde“ işlenmeye devam ettiği,
 • İlgili kişiye ait kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesine dair talebin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği,
 • Kişinin talebinin üzerinden makul süre geçmesine rağmen kanunun 5. maddesinde yer alan şartlardan herhangi birisine dayanmaksızın ilgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmeye devam ettiği,
 • Veri sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleme hususunda sorumlu olduğu tespit edilmiştir.
 • Kanunun 7. maddesi uyarınca, işlenmesi herhangi bir sebebe dayanmayan tüm kişisel verilerin, silinmesi ve yok edilmesi ve KVKK madde 13 “veri sorumlusuna başvuru” çerçevesinde başvuruda bulunan ilgili kişilere, cevap verilmesinde gerekli özenin gösterilmesi hususlarında, veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,
 • Veri sorumlusunun, 6698 sayılı kanun uyarınca, “kişisel verilerin işlenme şartları (m.5) “veya “özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları (m.6) “maddelerine dayanmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmeye devam etmesi nedeniyle veri güvenliğine ilişkin sorumlulukların yerine getirilmediği,” kanaatine varılarak 75.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Sonuç Olarak;

Şikayet konusu bu olayda da olduğu gibi sağlık kurumları görevden ayırılan sağlık çalışanın kişisel verisini tanıtım amaçlı kullanmaya devam etmemelidir.  İş sözleşmesi sona eren kişinin, kişisel verilerinin işleme sebebini ortadan kalkacağından, kişisel verisinin işlenmesi durdurulma talep halinde yok edilmelidir. Veri sorumlusu kendisine yöneltilen talep ve şikayetlere cevap vermek durumundadır. Bu konuda gerekli özeni göstermeyen veri sorumlusu işveren KVKK’na aykırı hareket etmiş olacağından idari para cezası yaptırımı ile karşılaşabilecektir.

HANYALOĞUL-ACAR HUKUK BÜROSU

Av. Ayşe Gül HANYALOĞLU – Raziye AYTAÇ

Link:

“Bir tıp merkezinin internet sitesinde video tanıtım bölümü içerisinde görsel ve işitsel kişisel verileri işlenen ilgili kişinin başvurusuna veri sorumlusu tıp merkezi tarafından cevap verilmemesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/05/2020 tarihli ve 2020/379 sayılı Karar Özeti

 

Yorumlarınızı Paylaşın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020