top of page
Ara

Covid-19 Hastalarının Özel Sağlık Kuruluşlarından Faydalanması


Covid-19 Hastaları Özel Sağlık Kuruluşlarından Faydalanabilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 9 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 31094 Sayılı Tebliğ ile Covid-19 hastalarının Özel Hastanelerde yaşadığı ücretlendirme sorununu “Acil Hal” tanımına Pandemiyi de eklemek suretiyle çözüm getirilmiştir.


Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan “Acil Hal” tanımına “Pandemi” eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”


Pandemi vakalarının acil hal olarak kabul edilmesi sebebiyle artık özel hastaneler hastaları kabul etmek zorundadır. Covid-19 hastalarının tedavisinden kaynaklanan ücretler “Sağlık Uygulama Tebliği”ne yapılan ekleme ve ibarelerle Pandemi hastalarının yoğun bakım hizmetleri, Pandemi tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve İmmün plazma tedarik ve uygulamaları için özel hastanelere ödenecek SUT rakamları belirlenmiştir.


SUT ile belirlenen fiyatlandırmalar konusunda Özel hastanelerin beklentileri karşılanmamış olsa da Pandemi ile mücadeleye tüm sağlık kuruluşlarının dahil edilmiş olması karışıklıklara son verilmiş olması açısında sağlık sistemimize olan güveni artırıcı bir adım olmuştur.


14 Nisan 2020


HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU

AV.AYŞE ACAR YÜCEL

Comments


bottom of page