top of page
Ara

Sağlık Turizminde Yabancı Hastanın Komplikasyon Yönetimi ve Doktor Sorumluluğu


Yabancı hasta aydınlatması ve komplikasyon yönetimi
Sağlık Turizminde Yabancı Hasta Komplikasyon Yönetimi ve Doktor Sorumluluğu

Sağlık turizmi, dünya genelinde hızla büyüyen bir sektör olup, Türkiye bu alanda önemli bir destinasyon haline gelmiştir. Bu büyüme, hekimler ve sağlık kurumları için yeni sorumluluklar ve riskler getirmiştir. Bunlardan biri de doktor ve sağlık kurumlarının, yabancı hastaların komplikasyon yönetimlerindeki güçlüklerdir.


Tıbbi komplikasyon ve malpraktis, hukuki anlamda farklılık gösterir ve bu iki kavram birbirinden ayrı ele alınmalıdır. Tıbbi komplikasyon, tıbbi müdahale sonucu beklenmeyen ve istenmeyen bir durumun ortaya çıkmasıdır. Bu durum, hekimin kusuru olmaksızın, tıbbi müdahalenin doğası gereği ortaya çıkabilir. Örneğin, bir ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesi bir tıbbi komplikasyon olabilir. Malpraktis ise tıbbi hata nedeniyle hastanın zarar görmesi durumudur ve hekimin sorumluluğu doğar.


Yabancı Hasta ve Komplikasyon Yönetimi:

Sağlık turizmi özelinde vurgulamak istediğimiz husus; tıbbi komplikasyonların yönetimindeki güçlüklerdir çünkü doğası itibari ile sağlık turizmi bu durumu daha karmaşık hale getirebilir. Hastaların çoğu, tedavi sonrası kısa sürede kendi ülkelerine dönerler. İşte bu durum yabancı hastalara hizmet veren hekimlerin risklerden biridir. Zira, hastanın uçuşunu sağlamak için hekim, hastanın uçabileceğine dair bir belge imzalar. O andan itibaren hekim, operasyon sonrası ve kendi kontrolünde olmayan alandaki riskini de üstelenmektedir. Uzun uçuşlar, hijyen koşulları veya diğer nedenlerle oluşabilecek komplikasyonlar hekim-hasta ilişkisini sorunlu bir hale getirebilecektir.


Doktorlar, hastalarının durumunu uzaktan takip etmek zorunda kalırken, yurtdışındaki tedaviyi kontrol edemezler veya hiç haberdar olamayabilirler. Ayrıca, yabancı hastaların geldikleri yerlerdeki sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda da sorunlar yaşanabilir. Bu durumda tıbbi komplikasyon tanımına giren vakalardan hekim sorumlu değil iken iyi yönetilemeyen komplikasyonlar sonrası doktorların malpraktis iddiası ile karşılaşmaları aşina olduğumuz durumlardır.


Sonuç olarak,

Sağlık turizminde hastaların komplikasyon yönetiminin önemli olduğunu belirtmek isteriz. Doktorların, hastanın uçuşuna izin veren seyahat belgelerini imzalamadan önce kontrol muayenelerini yapmış olmaları ve komplikasyon risklerini en aza indirmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca hastayı operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonlar hakkında detaylı olarak bilgilendirmeleri, bu konuda detaylı bir rıza belgesi almaları oldukça önemlidir. Bu sorunların çözümü, uluslararası iş birliği yapılabilecek düzenlemeler de faydalı olacaktır.


Arb. Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

HANYALOĞLU&ACAR HUKUK BÜROSU
Comments


bottom of page