top of page
Ara

Sigorta Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği ve Hekim Poliçeleri


Bilindiği üzere tüm poliçe türleri gibi hekim mesleki sorumluluk poliçelerinde de bildirilen hasar talepleri için sigorta şirketleri finansal #teknikkarışıklık ayırmak zorundadır. Son yıllarda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesinden bildirilen hasarlarda, sigorta şirketlerinin ayırmak zorunda olduğu karşılık tutarlarının hesaplama yöntemi, sektörde önemli bir sorun halini almıştı. Yıllarca süren malpraktis davaları, kapanmayan #hasardosyaları ve büyüyen muallaklar yükü, sigorta şirketlerini hekim poliçesi üretmekte isteksizliğe sevk ederken, hekimleri de zor duruma soktuğu anlar olmuştu. Bu konuya çözüm olarak bir düzenleme yapıldı ve 10 Kasım 2021 tarihinde Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına Ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede yayınlandı.


Yeni düzenlemeye göre; sigorta şirketleri hasar dosyalarını en az son beş yıllık istatistiklerini kullanarak yapacakları en iyi tahmine göre açabilecekler.


Dava aşamasında olan hasarlar için öncelikle dava değeri esas alınacak. Ancak dava açıldığında şirketin elindeki belgeler yönünden tutarın bilinebilir olduğu durumlarda, şirket bu belge ve bilgileri kullanarak hasar tutarına ilişkin değer tespiti yapabilecek ve karşılık ayrılabilecek.


Mahkemeler tarafından şirket aleyhine karar verilmesi halinde, bütün hukuki aşamalar tamamlanıp karar kesinleşene kadar, en son mahkeme kararı muallak tazminat karşılığı olarak dikkate alınması gerektiği de yönetmelikte yer almaktadır.


Bu düzenleme ile hasar taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında alınacak #eksperraporu, #medikolegalrapor çalışmaları sigorta şirketleri açısından büyük önem arz etmekte, #muallak yükününün doğru analizler ile azalacağı ve hekim poliçelerinin üretimindeki isteksizliğe çözüm olabileceğini umuyoruz.


Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU
Comments


bottom of page