top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Sağlık hukuk eğitimi

Ankara Koru Hastanesi - Kadın Doğum Hekimleri Eğitim Toplantısı

Hekimler için Malpraktiste Farkındalık Eğitim Toplantıları

09.06.2017

Koru Hastanesi'nin davetiyle katıldığımız toplantıda , kadın doğum uzmanlarına özel sağlık hukuku eğitimi verdik. Malpraktisde farkındalık, aydınlatılmış onam belgelerinin hukuka uygun düzenlenmesi ve muhafazası, doktar poliçeleri konusunda bilgilendirdik.

bottom of page