top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktora tazminat rücu

Türkiye Klinikleri TV -Doktor Savunma Programı

Tarih

30.04.2020

Konum

Telekonferans

Doktor Savunma programında, Pandemide teletıp uygulamaları ve malpraktis konusu ile Covid-19 sürecinde hekimlerin dikkat etmesi gereken hukuksal konular ve sigorta poliçeleri tartışıldı. Programımıza konuk olarak katılan ve Adli Tıp bakış açısıyla değerli katkılar sunan Sn. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz'a teşekkürlerimizi sunarız.


bottom of page