top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

III.MALULİYET BİLİRKİŞİLİĞİ KONGRESİ

Proje türü

Sunum

Tarih

08. Aralık 2023

Konum

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD tarafından organize edilen III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresine" Maluliyet Tespitlerinin Malpraktis Davalarına ve Hekim Mesleki Sorumluluk Poliçelerine Yansıması" konulu sunumumuzla katıldık.

bottom of page