ÇALIŞMA ALANLARIMIZSağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku uzmanlaşmayı gerektirir. Medikal malpraktis iddiası ile açılan ceza ve tazminat davalarında geniş bir “olgu listesi” ve veri tabanına sahibiz. Tıbbi kötü uygulama iddiasıyla açılan davalara ilişkin yargısal gelişmeleri yakından takip ediyor ve çeşitli yayınlarla bu bilgilerimizi paylaşıma açıyoruz. Bilgi birikimimizi tıbbi malpraktis iddialarının önlenmesi ve hekim savunması konulu eğitim ve sunumlarla sağlık sistemine yönelik katkıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Doktor, hastane ve çeşitli sağlık kuruluşları aleyhine açılan davalarda sağlık çalışanlarına avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, hekimlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası konusunda bilgilendirilmesi, teminatı kapsayan poliçelerinin savunmaya dahil edilmesi, tazminat taleplerinde poliçeden kaynaklanan haklarının etkinleştirilmesi de çalışmalarımız arasındadır.

Sağlık kuruluşlarında malpraktis iddialarının azaltılması ve koruyucu hukuk önlemlerinin oluşturulması hizmetlerini sunuyoruz.

Arabuluculuk Merkezimizde; doktor, sigorta, hasta ve hastane arasındaki yasal uyuşmazlıklarda kalıcı, mahrem ve süratli çözümler üretmekteyiz.

İletişim

  https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
  Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
  +90 212 278 25 51
  info@hanyaloglu-acar.av.tr

  Bizi takip edin:

  Danışmanlık Alın

  Bütün hakları saklıdır.

  © Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020