Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Hanyaloğlu – Acar Hukuk Bürosu olarak avukatlığını üstlendiğimiz Malpraktis Dava nedenleri görülme sıklığı sırası ile aşağıda verilmiştir.

EX
ANESTEZİ UYGULAMASI \ GENEL
ANESTEZİ UYGULAMASI \SPİNAL
NÖROLOJİK HASAR
YOĞUN BAKIM
ANESTEZİ UYGULAMASI \EPİDURAL
ALGOLOJİ
KOTER YANIĞI
SOLUNUM YETMEZLİĞİ

BARSAK DELİNMESİ
ENJEKSİYON-SİNİR HASARI
HASTANE ORGANİZASYONU\ HASTANE ENFEKSİYONU
POSTOP TAKİP
ZOR ENTÜBASYON
AORT ANEVRİZMASI
AYDINLATMA
BAKTERİYEL MENENJİT
BOS KAÇAĞI
GÖRME KAYBI
HASTANE ORGANİZASYONU\UYGUNSUZ SEVK
HATALI KAN TRANSFÜZYONU
HİPOKSİK BEYİN
KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
MALİGN HİPERTERMİ
SEPTİK ŞOK
SICAK SU YANIĞI
SİNİR YARALANMASI
TREKEOÖZOFAJİAL ( SOLUK BORUSU) FİSTÜL
VOKAL KORD PARALİZİSİ
YANLIŞ TARAF CERRAHİSİ

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/anastaz.png
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020