Genel Cerrahi

Hanyaloğlu – Acar Hukuk Bürosu olarak avukatlığını üstlendiğimiz Malpraktis Dava nedenleri görülme sıklığı sırası ile aşağıda verilmiştir.
BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
SAFRA KESESİ- SAFRA KAÇAĞI
MİDE KÜÇÜLTME
APANDİSİT
VOKAL KORD PARALİZİSİ (SES KISIKLIĞI)
GUATR
KASIK FITIĞI
YABANCI CİSİM UNUTMA
KANSER TEŞHİSİ
KOLONOSKOPİ
MASTEKTOMİ
ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
KOLONOSKOPİ
KOTER YANIĞI
ASİSTAN SORUMLULUK
GÖBEK FITIĞI
REFLÜ CERRAHİSİ
UZMANLIK ALANI DIŞINDA MÜDAHALE
DAMAR YARALANMASI
DİYAFRAM FITIĞI
HATALI RAPOR – HATALI TANI
HEMOROİD
MİDE PERFORASYONU (DELİNME)
SİNİR YARALANMASI
EMBOLİ
ENFEKSİYON
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/genel-cerrahi.png
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020