Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Hanyaloğlu – Acar Hukuk Bürosu olarak avukatlığını üstlendiğimiz Malpraktis Dava nedenleri görülme sıklığı sırası ile aşağıda verilmiştir.
RİNOPLASTİ -SEPTOPLASTİ
CİSİM UNUTMA
FASİAL SİNİR HASARI
MASTOİDEKTOMİ- OTİTİS MEDİA
BADEMCİK (TONSİLLEKTOMİ)- GENİZ ETİ
ENFEKSİYON
HATALI TANI
SİNİR YARALANMASI
SİNÜS CERRAHİSİ
TİROİD KANSERİ
TORP UYGULAMASI
UVULA KÜÇÜLTÜLMESİ
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/kbb.png
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020