Ortopedi ve Travmatoloji

Hanyaloğlu – Acar Hukuk Bürosu olarak avukatlığını üstlendiğimiz Malpraktis Dava nedenleri görülme sıklığı sırası ile aşağıda verilmiştir.
FRAKTÜR (KIRIK)
AMPUTASYON
HATALI PROTEZ
ALÇI KOMPLİKASYONU
ÇAPRAZ BAĞ AMELİYATI
SİNİR YARALANMASI
KİREÇLENME-EKLEM AMELİYATLARI
KOMPARTMAN SENDROMU
ENJEKSİYON-SİNİR HASARI
MENİSKÜS
BACAK UZATMA AMELİYATI
ÇIKIK
HATALI KAN TRANSFÜZYONU
SKOLYOZ
UZUV KOPMASI
AVASKÜLER NEKROZ
AYDINLATMA
CİSİM UNUTMA
CRUSH YARALANMA (EZİLME)
EMBOLİ
HATALI RAPOR-HATALI TANI
VERTEBRA CERRAHİSİ
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/ortapedi.png
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020