Üroloji

Hanyaloğlu – Acar Hukuk Bürosu olarak avukatlığını üstlendiğimiz Malpraktis Dava nedenleri görülme sıklığı sırası ile aşağıda verilmiştir.

TESTİS KAYBI
NEFREKTOMİ
TAŞ KIRMA AMELİYATI
ÜRETER YARALANMASI
SÜNNET
PROSTAT
CİSİM UNUTMA
TESTİS TORSİYONU
KANSER TEŞHİSİ
BÖBREK TRANSPLANTASYONU
VARİKOSEL
İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ (ÜRİNER İNKONTİNANS)
ENFEKSİYON
AYDINLATMA

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/07/urolo.png
https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020