top of page

Sağlık Hukuku

Malpraktis davaları konusunda uzman avukat kadromuz ve danışman hekimlerimizle, 25 yılı aşkın süredir sağlık hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İki binden fazla malpraktis davasında doktor ve sağlık kurumlarını temsil ederek, sağlık hukukunda derin bir tecrübe biriktirdik.

Tıbbi Hata İddialarında Geniş Tecrübe

Tıbbi hata iddialarını içeren dokuz binin üzerinde malpraktis ceza ve tazminat dosyasıyla, sağlık hukuku alanında kapsamlı danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz. Tıbbi terminolojiye hakimiyetimiz ve emsal vakalardaki tecrübelerimiz, hekimlerle etkili iletişim kurmamızı ve doğru hukuksal stratejiler geliştirmemizi sağlıyor.

İletişim ve Deneyimle Gelen Başarı


Müvekkillerimizle kurduğumuz güçlü iletişim, tıpta uzmanlık alanlarına yönelik özenli çalışmalarımız ve geniş deneyimlerimiz, başarılarımızın temelini oluşturuyor.

Tıbbi Malpraktis Hakkında Farkındalık Yaratma ve Korunma Eğitimleri


"Tıbbi Malpraktis Hakkında Farkındalık Yaratmak ve Malpraktis İddialarından Korunmak İçin Alınması Gereken Hukuksal Önlemler" konusunda hekimlere ve hastane yönetimlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler, sağlık profesyonellerinin mevzuattaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve malpraktis iddiaları karşısında daha donanımlı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Her Vaka Özel Değerlendirilir

Malpraktis dosyalarındaki her vaka, Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu olarak sahip olduğumuz benzer vakalardaki deneyimlerimiz ve emsal karar bilgimizle özel olarak değerlendirilir, buna göre stratejiler oluşturulur.

Bilgi Paylaşımı ve Eğitim

En çok dava edilen uzmanlık alanları, sık karşılaşılan malpraktis dava sebepleri ve davalardaki komplikasyon oranları hakkında yaptığımız çalışmaları düzenli olarak yayınlıyoruz. Uzmanlık alanlarına özel ve sağlık sektörünün tamamını ilgilendiren emsal yargı kararları ile sağlık hukukundaki mevzuat değişikliklerini blog yazılarımızda paylaşıyoruz.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Muayenehane ve Kliniklere Hukuksal Danışmanlık:

Muayenehane ve klinik işleten doktorlara, mesleki faaliyetlerini sorunsuz yürütebilmeleri için geniş kapsamlı hukuksal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz arasında;
- KVKK Uyumu Kişisel Verilerin Yönetimi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) tam uyum sağlaması, sağlık verilerinin korunması ve gizliliği konularında danışmanlık. Gizlilik sözleşmeleri, aydınlatma metinleri, açık rıza beyanlarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi.
  - Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine Uygunluk: Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik konusunda hukuki rehberlik ve danışmanlık.
- Hasta Kayıtları ve Arşiv Yükümlülüğü: Hasta kayıtlarının düzenlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi konusunda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hukuksal destek.
- Aydınlatılmış Onam Belgeleri: Aydınlatılmış onam belgelerinin incelenmesi, düzenlenmesi ve hukuki korumayı sağlanabilmesi için gerekli hukuksal şartların sağlanması.
- Hasta Şikayetlerinin Hukuki Değerlendirmesi ve Yönetimi: Hasta şikayetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi ve bu konuda etkin yönetim stratejilerinin sunulması.
Bütün bu hizmetlerimizle, muayenehane ve klinik işleten doktorların hukuksal zorluklarla karşılaşmadan mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli tüm destek sağlanmaktadır.

bottom of page