HomeTagdoktor malpraktis arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/05/pexels-ksenia-chernaya-6340550-1280x720.jpg

Gebeliğin 9’uncu haftası ve 14 hafta 4 günlük döneminde başvuran, 38 yaşındaki gebenin, down sendromlu bebek dünyaya getirmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı davada “3.850.000 TL (üçmilyon sekizyüz ellibin) maddi ve 150.000 TL (yüz elli bin) manevi tazminatın 2018 yılından itibaren faizi ile ödenmesine” karar verildi. İdare mahkemesince verilen tazminat kararında; gebenin başvurduğu hafta itibari...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627922-1280x720.jpg

 Down sendromlu doğumlar sebebi ile açılan davalar, gerek down sendromlu çocuk sahibi olan aileler,  gerekse  kadın doğum uzmanları açısından çokca tartışılan bir hal aldı. Diğer malpraktis davalarından farklı olarak, down sendromu davaları neden kadın doğum alanında büyük tartışmalara sebep  oldu? Kaldıki  down sendromunun  genetik bir bozukluk olduğu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 800 down sendromlu bebeğin...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-karolina-grabowska-4021769-1280x720.jpg

Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi dışında görevlendirilmelerinde malpraktis ve hekim sigortası limiti açısından 26 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Açıklamak gerekirse aynı serviste görev yapan hekimler için risk aynı olmasına rağmen farklı poliçe limitleri uygulanabilecektir. Bununla birlikte uzmanlığı olmayan bir hekimin farklı uzmanlıklar gerektiren alanlarda çalışması halinde daha fazla...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020