HomeTaghekim savunması arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/12/pexels-gratisography-451-1280x720.jpg

İdarenin Hekime Rücusunun Yasal Dayanağı Nedir? Sağlık Bakanlığı malpraktis tazminat davaları sonucunda ödediği tazminatları hekimlere ya da hemşire ve ebelere rücu yetkisini nereden alır? Uygulamada Sağlık Bakanlığının malpraktis tazminat davaları neticesinde ödediği tazminatlar organizasyon sorumluluğundan kaynaklansa dahi; aydınlatılmış onam hazırlığı, nöbet sorunları, icapçı hekim açmazları, yeterli uzman- hemşire- ebe bulundurmama, teçhizat eksikliği ve 112 ambulans...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-bongkarn-thanyakij-3758756-1280x720.jpg

Doktorların savunmalarını doğru yönetebilmeleri için malpraktis davasındaki hukuksal süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini vurgulayarak, konuyu özel sağlık kuruluşunda çalışan ve kamuda çalışan hekim  savunması olarak iki ana başlıkta incelemeyi tercih ettik. Zira kamuda çalışan hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olduklarından ve ilgili kanun’un 13.maddesinde yer alan; “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2018/04/pexels-karolina-grabowska-4386464-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında doktor savunması hangi durumlarda istenir? Farklı mercilerde yürüyen şikâyet, soruşturma izni, savcılık, ceza davası ve tazminat davalarını bir bütün olarak değerlendirmek neden önemlidir? Şikâyet ve davalarla ilk kez karşılaşan hekim bir taraftan mesleğini devam ettirirken diğer yandan karmaşık yasal süreci doğru yönetme kaygısını taşır. Hekim Savunmasında en çok yapılan hata süreci bir bütün...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2017/10/pexels-gustavo-fring-4173239-1-1280x720.jpg

İdareye Karşı Açılan Tazminat Davasında Hekim Müdahil Olmalı mıdır? Malpraktis tazminat davasına hekimin müdahil olmamasının olumsuz sonuçları nelerdir? İdarenin hekime rücusunda hekim savunmasına idari davaya müdahil olmanın faydası olur mu? Kamuda ve Üniversitede çalışan hekimler hakkında soruşturma izni/muhakeme kararı verilmeden ceza yargılaması yapılamayacağı gibi, doğrudan tazminat davası da açılamaz. İdarenin hekime rücusunun dayanağı olan maddelerden...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2017/07/pexels-gustavo-fring-3985168-1280x720.jpg

İdare tazminat kararlarının tümünü hekime rücu etmeli mi? Hekim kusurunun olmadığı hallerde İdare aleyhine çıkan malpraktis tazminatları hekime rücu edilebilir mi? Kusur oranlarının tespiti nasıl yapılır? Rücu davalarına Yargıtay’ın bakış açısı nedir? İdare tazminat kararlarının tümünü hekime rücu etmekle kalmıyor hekimin kusursuz olduğu durumlarda dahi sağlık çalışanlarına rücu işlemini başlatabiliyor. İdari yargıda görülen malpraktis tazminat...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020