HomeTagHekime Malpraktis Davası arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-karolina-grabowska-4021769-1280x720.jpg

Hekim savunmasındaki deneyimlerimiz, doktorların savunmalarını doğru yönetebilmeleri için malpraktis davasındaki hukuksal süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu göstermiştir. Zira tazminat davasındaki hukuksal prosedürler ile ceza davasındaki süreçlerin birbirinden farklı olması, bunun yanında özel sağlık kuruluşu ve muayenehanede çalışan hekimler ile kamuda çalışan hekimlerin yargılama usullerindeki bazı farklıklar konuyu ayrıştırarak inceleme gereğini ortaya çıkarmaktadır. Hiç...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/09/pexels-bongkarn-thanyakij-3758765-1280x720.jpg

Kamuda ve Üniversitede çalışan hekimler hakkında doğrudan tazminat davası açılamayacağı TC. Anayasası 40/III, 129/V ve 657 Sayılı kanunun 13. maddesinde emredici olarak düzenlenmiştir.  Ancak buna rağmen kamu çalışanı hekimler aleyhine adli yargıda hatalı açılmış davalar ile karşılaşılmaktadır. Davanın temeli sadece hasta hekim ilişkisine dayandırılarak açılmakta hekimin kişisel kusur olduğu iddia edilmektedir. Bu hatalı bir dayanaktır, hekim kamu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020