HomeTagKVK Kurulu’ndan Sigorta Şirketine Para Cezası Kararı arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/01/pexels-element-digital-1370294-1280x720.jpg

Bir sigorta şirketinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (‘Kurul’) yaptığı veri ihlal bildirimi neticesinde tesis edilen 24.11.2020 tarihli ve 2020/905 sayılı Kurul kararının özeti, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. İşbu kararda, Kurul, hem kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli teknik tedbirlerin alınıp alınmadığını, hem de veri ihlalini takiben Kurul’a yapılan veri ihlal bildirimini değerlendirmesi neticesinde;...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020