HomeTagmalpraktis davaları arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/03/pexels-rodnae-productions-7821913-1280x720.jpg

Özet: Kanun değişikliği teklifinde tıbbi uygulama hatası nedeniyle açılan “tazminat davalarına” ilişkin bir değişiklik mevcut değildir. Şu anki mevcut yasalar gereği kamu ve üniversitede de çalışan hekimler aleyhine doğrudan tazminat dava açılması mümkün değildir. Özel Hastanede çalışan sağlık mensubu açısından ise çalıştıkları kurumlar ile birlikte veya doğrudan tazminat davası açılabilmektedir. Dolayısıyla yasa teklifinde tazminat davası...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-rfstudio-3825529-1280x720.jpg

 Enjeksiyon uygulaması sonucunda meydana gelen sinir hasarı nedeniyle açılan malpraktis davaları sağlık çalışanlarının sorumluluğunun olup olmadığı tartışmalara yol açmaktadır. Malpraktis ve komplikasyon ayrımını öne çıkaran bir mesele olması açısından da hukukta ve uygulamada görüş birliğine varılması gereken önemli bir konudur. Enjeksiyon Hasarında Bilirkişi Görüşü: Malpraktis yargılaması sırasında teknik görüşlerine başvurulan bilirkişilik kurumları ve özellikle Adli...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/08/malpraktis-yasa-teklifi-1280x720.jpg

Ülkemizde, özellikle 2010 yılından bu yana artan malpraktis davaları sebebiyle, sağlık çalışanları hastaları potansiyel birer davacı olarak görme noktasına gelmiştir. Aşağıda eleştirisi yapılan Malpraktis yasa teklifi ile standart sağlık hizmeti koşullarının yaratılıp yaratılamayacağı, sağlık çalışanlarının sayısının dünya standartlarına çıkarılıp çıkarılamayacağı, hekimin bakacağı hasta sayısının standart bir seviyeye düşürülüp düşürülemeyeceği konuları Tabip Odalarının katılımı ile tartışılması...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2018/04/pexels-karolina-grabowska-4386464-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında doktor savunması hangi durumlarda istenir? Farklı mercilerde yürüyen şikâyet, soruşturma izni, savcılık, ceza davası ve tazminat davalarını bir bütün olarak değerlendirmek neden önemlidir? Şikâyet ve davalarla ilk kez karşılaşan hekim bir taraftan mesleğini devam ettirirken diğer yandan karmaşık yasal süreci doğru yönetme kaygısını taşır. Hekim Savunmasında en çok yapılan hata süreci bir bütün...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020