HomeTagmalpraktis hekim arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/09/pexels-anna-shvets-4226264-1280x720.jpg

Asistan Hekimlerin hukuki sorumluluğu konusunda mevzuat çok net olmakla birlikte pratikten çok uzaktır. Asistan hekimlerin hastanelerde çalışma şekline baktığımızda eğitim gören konumunda değil bizzat Sağlık Bakanlığının ya da Üniversitelerin yükünü kaldıran konumundadırlar. Yine yürüttüğümüz malpraktis davalarına baktığımızda olayda asistan hekim ve uzman hekim birlikteyse mutlaka dava sonunda karşı karşıya gelmekteler ve davaların olumsuz sonuçlarından mutlaka...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/09/pexels-christina-morillo-1181248-2-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan 5 yanlış mağduriyetlere yol açmakta ve hastaların malpraktis iddiası ile açtığı yüksek tazminat talepli davalarda hekimlerin korumasız kalmasına sebep olmaktadır. Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan 5 yanlış konularını sıklık derecesine göre sıralayacak olursak;   1-         Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan yanlışlardan 1’incisi yanlış, tıbbi müdahale tarihindeki poliçelerinin geçerli olduğunu düşünmeleri ve işlemlerini...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/08/malpraktis-yasa-teklifi-1280x720.jpg

Ülkemizde, özellikle 2010 yılından bu yana artan malpraktis davaları sebebiyle, sağlık çalışanları hastaları potansiyel birer davacı olarak görme noktasına gelmiştir. Aşağıda eleştirisi yapılan Malpraktis yasa teklifi ile standart sağlık hizmeti koşullarının yaratılıp yaratılamayacağı, sağlık çalışanlarının sayısının dünya standartlarına çıkarılıp çıkarılamayacağı, hekimin bakacağı hasta sayısının standart bir seviyeye düşürülüp düşürülemeyeceği konuları Tabip Odalarının katılımı ile tartışılması...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/06/pexels-karolina-grabowska-4506109-1280x720.jpg

Dünyayı vuran Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kuşkusuz “Sağlık Çalışanları” olmuştur. Özellikle Pandemi döneminden kaynaklanan tıbbi müdahaleler ile ilgili olarak ileride ödenecek tazminatların idare tarafından sağlık çalışanlarına rücu ihtimali hekimleri en çok rahatsız eden konulardan biri olmuştur.  Nitekim Pandemi döneminde halkın alacaklarına ilişkin icra işlemleri durdurulurken, Sağlık Bakanlığının hekimlere karşı rücu davalarını açmaya devam etmesi, canları pahasına,...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2018/04/pexels-erkan-utu-239853-1280x720.jpg

Sağlık hukukunda hastanelerin organizasyon sorumluluğu ve malpraktis davalarında kusur paylaşımı konusu uygulamada tek bir dava süreci ile sonuçlandırılamamakta uzun yıllar devam eden davaların ardından ödenen tazminatlar hekimlere rücu edilmekte ve hekim ikinci bir dava süreci yaşamaktadır. Kamusal bir hizmet olan sağlık hizmetinin yürütülmesi esnasında zarar gören hasta ya da yakınları tarafından açılan davalarda hedefte sadece hekimin...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020