HomeTagmalpraktis komplikasyon arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/06/surgeons-performing-operation-operation-room-1280x720.jpg

Malpraktiste hekimin taksirle öldürme (TCK85) ve görevi ihmal suçu (TCK257/2) konusunda aşağıda inceleyeceğimiz Ceza Genel Kurulu Kararında illiyet bağı kurulamamasına rağmen TCK 257. Maddesi göz önünde bulundurularak hekimin standart uygulamasında eksiklik sebebiyle beraat kararının bozulmasının hukuki karşılığı nedir? Tıbbi Malpraktis sebebiyle hekim aleyhine açılan ceza davalarında “İlliyet Bağının” Kurulamadığı durumlarda Özel Hastanede çalışan hekimler için...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-gustavo-fring-3985168-1280x720.jpg

Duodenum yaralanması komplikasyon mu malpraktis mi? TCK 85 Madde (“Taksirle Ölüme sebebiyet verme”) sebebiyle hekime karşı açılan ceza davasında doktor uygulamasına ilişkin Emsal T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2017/7534 Karar No: 2019/9011 nolu dosyamız üzerinden incelemeye geçmeden evvel Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Doktrin’ Komplikasyona nasıl bakıyor inceleyelim. Komplikasyon Nedir? Malpraktis davalarının çoğunun komplikasyon...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2018/04/pexels-karolina-grabowska-4386464-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında doktor savunması hangi durumlarda istenir? Farklı mercilerde yürüyen şikâyet, soruşturma izni, savcılık, ceza davası ve tazminat davalarını bir bütün olarak değerlendirmek neden önemlidir? Şikâyet ve davalarla ilk kez karşılaşan hekim bir taraftan mesleğini devam ettirirken diğer yandan karmaşık yasal süreci doğru yönetme kaygısını taşır. Hekim Savunmasında en çok yapılan hata süreci bir bütün...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020