HomeTagmalpraktis tazminat arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/01/pexels-anna-shvets-4483327-1280x720.jpg

Aydınlatma ve onamın ispatına yönelik sistemin kurulması hastanelerin sorumluluğundadır. Aydınlatılmış onam hastanelerin sorumluluğudur ve hastanenin organizasyon sorumluluğu kapsamında değerlendirilmelidir. Hekim hastasını, Avrupa Biyotıp Sözleşmesi, Hekim Etiği Yönetmeliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca sözlü olarak aydınlatır. Ülkemizde hızla artan malpraktis ceza ve tazminat davalarında hekimlik mesleğinin var olmasından bu yana var olan hekimin hastasını...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/12/pexels-andrea-piacquadio-3952126-1280x720.jpg

Malpraktis tazminat davalarında zamanaşımı süresi vekalet sözleşmesi özelinde ne kadardır? Zamanaşımı hasta ile hekim arasındaki ilişkinin kurulma şekline göre değişiklik gösterir mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu malpraktis tazminat davalarında zamanaşımına nasıl bakıyor? Malpraktis tazminat davalarında zamanaşımı sürelerinin uzunluğu ve davaların çeşitli şekillerde geliyor olması hekimler açısından yorucu hukuki süreçleri de beraberinde getirmektedir.  Doktor ile hasta...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/12/pexels-gratisography-451-1280x720.jpg

İdarenin Hekime Rücusunun Yasal Dayanağı Nedir? Sağlık Bakanlığı malpraktis tazminat davaları sonucunda ödediği tazminatları hekimlere ya da hemşire ve ebelere rücu yetkisini nereden alır? Uygulamada Sağlık Bakanlığının malpraktis tazminat davaları neticesinde ödediği tazminatlar organizasyon sorumluluğundan kaynaklansa dahi; aydınlatılmış onam hazırlığı, nöbet sorunları, icapçı hekim açmazları, yeterli uzman- hemşire- ebe bulundurmama, teçhizat eksikliği ve 112 ambulans...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-karolina-grabowska-4021769-1280x720.jpg

Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi dışında görevlendirilmelerinde malpraktis ve hekim sigortası limiti açısından 26 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Açıklamak gerekirse aynı serviste görev yapan hekimler için risk aynı olmasına rağmen farklı poliçe limitleri uygulanabilecektir. Bununla birlikte uzmanlığı olmayan bir hekimin farklı uzmanlıklar gerektiren alanlarda çalışması halinde daha fazla...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-andrea-piacquadio-3760067-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında down sendromu ve aydınlatılmış onama Yargıtayın bakış açısına ilişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/5309 Esas ve 2019/7607  nolu kararını incelemeye geçmeden evvel Down Sendromlu Çocuklarımızın bakımı ve eğitimi için mutlaka devletin bir çözüm bulması ve Down sendromlu ailelerin rahatlatılması gerekir. Çözüm bulunmadığı sürece hiç istememelerine rağmen hekimlerle aileler karşı karşıya gelmeye devam edecektir....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/09/pexels-anna-shvets-4226264-1280x720.jpg

Asistan Hekimlerin hukuki sorumluluğu konusunda mevzuat çok net olmakla birlikte pratikten çok uzaktır. Asistan hekimlerin hastanelerde çalışma şekline baktığımızda eğitim gören konumunda değil bizzat Sağlık Bakanlığının ya da Üniversitelerin yükünü kaldıran konumundadırlar. Yine yürüttüğümüz malpraktis davalarına baktığımızda olayda asistan hekim ve uzman hekim birlikteyse mutlaka dava sonunda karşı karşıya gelmekteler ve davaların olumsuz sonuçlarından mutlaka...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/08/malpraktis-yasa-teklifi-1280x720.jpg

Ülkemizde, özellikle 2010 yılından bu yana artan malpraktis davaları sebebiyle, sağlık çalışanları hastaları potansiyel birer davacı olarak görme noktasına gelmiştir. Aşağıda eleştirisi yapılan Malpraktis yasa teklifi ile standart sağlık hizmeti koşullarının yaratılıp yaratılamayacağı, sağlık çalışanlarının sayısının dünya standartlarına çıkarılıp çıkarılamayacağı, hekimin bakacağı hasta sayısının standart bir seviyeye düşürülüp düşürülemeyeceği konuları Tabip Odalarının katılımı ile tartışılması...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/06/pexels-karolina-grabowska-4506109-1280x720.jpg

Dünyayı vuran Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kuşkusuz “Sağlık Çalışanları” olmuştur. Özellikle Pandemi döneminden kaynaklanan tıbbi müdahaleler ile ilgili olarak ileride ödenecek tazminatların idare tarafından sağlık çalışanlarına rücu ihtimali hekimleri en çok rahatsız eden konulardan biri olmuştur.  Nitekim Pandemi döneminde halkın alacaklarına ilişkin icra işlemleri durdurulurken, Sağlık Bakanlığının hekimlere karşı rücu davalarını açmaya devam etmesi, canları pahasına,...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2019/09/pexels-bongkarn-thanyakij-3758833-1280x720.jpg

Malpraktise ilişkin tazminat ve ceza davaları sigorta güvencesi olmayan ebe ve hemşireleri nasıl etkiler? İdarelerin hemşire ve ebelere açmış olduğu rücu davalarında ebe ve hemşireler ne yapmalı? Sorularına emsal mahkeme kararları ile yanıt ararken, bu yazının amacı hemşirelikten gelen bir sağlık hukukçusu olarak sağlık çalışanlarının tamamını ilgilendiren hukuksal sorunların tespiti ve çözüm önerilerini paylaşarak farkındalık yaratılmasını...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2018/06/pexels-oles-kanebckuu-127873-1280x720.jpg

  Tıbbi malpraktis davalarında tazminatın irat şeklinde ödenmesi kararları kısmen de olsa tazminatın amacına uygun olarak kullanılmasına hizmet edecekse de hekimler açısından yeni sorunları beraberinde getireceği unutulmamalıdır. İncelemeye Konu 112 Ambulansla sevk sırasında yaşanan olay; 22/07/2011 tarihinde yenidoğan 38 hafta 2 günlük normal vajinal yolla doğan 2700 gr, 49 cm boyunda erkek bebeğin solunum sıkıntısı...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020