HomeTagmalpraktis arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2023/01/pexels-anna-shvets-4586984.jpg

Operasyon Sonrasında Oluşan Zarar ile Doktor Uygulaması Arasında Nedensellik Bağı Yoksa Tazminat Kararı Verilemez/ Yargıtay Kararı İncelemesi Bu bugün paylaşacağımız karar, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin bir kararıdır. Malpraktis davalarında, doktor aleyhine tazminat kararının, hangi şartlar altında verilebileceğini izah eden bir Yargıtay kararı olması nedeniyle önemlidir.  Konu, rinoplasti operasyonu (burun ameliyatı) sonrasında hastanın, plastik cerrah aleyhine...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/09/pexels-shvets-production-8413183.jpg

Kadın doğum uzmanları aleyhine down sendromu nedeniyle açılan malpraktis davalarında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) verdiği karar ile tartışmalara son noktayı koydu. Israrla her platformlarda dile getirdiğimiz gibi; “Türk hukukunda aydınlatmanın yazılı olarak yapılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı, hastanın sözlü ya da yazılı şekilde aydınlatılabileceği” hususları kararda belirtildi. Ayrıca kararda;“aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin her...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/09/pexels-mart-production-7088498.jpg

Doğumsal bir anomalinin tespit edilememesinin malpraktis olduğu iddiası ile açılan bir davada verilen istinaf mahkemesi kararını inceleyeceğiz. Gebelik takibi sürecinde her anomali tespit edilebilir mi? Anomalinin tespit edilememesi her zaman hekim hatası mıdır?  Bu sorular benzer davalarda önem arz eden sorulardır. İnceleyeceğimiz vaka; doğumda, bebeğin sol kolunun dirsek altı gelişiminin olmadığını görülmesi nedeniyle açılan malpraktis...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/08/pexels-karolina-grabowska-6627823-1.jpg

Malpraktis davalarını ilgilendiren yasa değişikliği ardından “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine İlişkin Yönetmelik” 15.06.2022 tarihinde yayınlandı. Yeni yasa ve yönetmek ile tüm sağlık çalışanları ilgilendiren Mesleki Sağlık Kurulu (MSK) devreye girdi. Bu Kurul’un önemi; hekimler ve diğer sağlık çalışanları hakkında savcılık soruşturması yürütülebilmesi için gerekli...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-andrea-piacquadio-3779702-1280x720.jpg

Komplikasyon Nedir? Komplikasyon; hekimin tıbbi müdahalesinde hata olmaması yani güncel tıp kurallarına uygun davranmasına ve  her türlü özeni göstermesine rağmen meydana gelen istenmeyen sonuç demektir. Komplikasyon aynı zamanda kabul edilebilir risk olarak da tanımlanır. Bu riskler hastalığın tedavisinde öngörülebilseler dahi istenmeyen ve önlemesi mümkün olmayan etkilerdir. Bu etkilerin hastaya hasar veren etkiler olduğu da tartışmasızdır. Çünkü komplikasyonlar kimi...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-anna-shvets-4226207-1280x720.jpg

Emsal Yargı Kararında Sağlık Hukuk Kavramlarının İncelenmesi    Tıbbi uygulama hatası (malpraktis) iddiasında, hekim ve hastane sorumluluğuna ilişkin tüm kavramları ele alan emsal nitelikli bir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararını paylaşıyoruz. Karar içeriğinin, sağlık hukukuna ilgi duyan hukukçular ve hatta doktorlar açısından faydalanabileceğini düşünüyoruz. Kararda sağlık hukukundaki hemen hemen tüm hukuksal kavramlarına değinilmiş, Yargıtay’ın içtihatları...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/06/pexels-mart-production-7089044-1280x720.jpg

Yasa değişikliğinin malpraktis davalarına etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümde yasanın tazminat davaları açısından etkisini soru cevap şeklinde inceleyeceğiz. Soru: Yeni Yasaya Göre Tazminat Davalarının Açılması Prosedüründe Herhangi Bir Değişiklik Var Mı? Tazminat Davasının açılması prosedüründe hiçbir değişiklik yoktur. Tıbbi Uygulama hatası iddiası ile hekimlere tazminat talepleri dolaylı veya doğrudan dava yoluyla üç şekilde iletilir....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/05/pexels-ksenia-chernaya-6340550-1280x720.jpg

Gebeliğin 9’uncu haftası ve 14 hafta 4 günlük döneminde başvuran, 38 yaşındaki gebenin, down sendromlu bebek dünyaya getirmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı davada “3.850.000 TL (üçmilyon sekizyüz ellibin) maddi ve 150.000 TL (yüz elli bin) manevi tazminatın 2018 yılından itibaren faizi ile ödenmesine” karar verildi. İdare mahkemesince verilen tazminat kararında; gebenin başvurduğu hafta itibari...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/03/pexels-rodnae-productions-7821913-1280x720.jpg

Özet: Kanun değişikliği teklifinde tıbbi uygulama hatası nedeniyle açılan “tazminat davalarına” ilişkin bir değişiklik mevcut değildir. Şu anki mevcut yasalar gereği kamu ve üniversitede de çalışan hekimler aleyhine doğrudan tazminat dava açılması mümkün değildir. Özel Hastanede çalışan sağlık mensubu açısından ise çalıştıkları kurumlar ile birlikte veya doğrudan tazminat davası açılabilmektedir. Dolayısıyla yasa teklifinde tazminat davası...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2022/03/wepik-2022224-145232-1280x720.png

Gebeliğin önlenmesi için tüplerini bağlatan kadının, tüp ligasyonu operasyonu sonrasında hamile kalması nedeniyle açılan bir malpraktis davasında Yargıtay’ın kararını inceleyeceğiz. Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’nin içtihat halinde gelmiş olan bu kararı; hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuksal temelini, aydınlatılmış onam belgesinin şartlarını ve tedavi ilişkisinde ispat yükünün detaylı olarak inceleyen bir karar olması bakımından önemlidir.  Birlikte...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020