HomeTagmalpraktis arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627930-1280x720.jpg

Önceki yazımızda Down sendromu sebebi ile açılan davalarda, hekimin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirdiğini ispatı noktasındaki hukuksal tartışmayı ortaya koymuştuk. Aynı konunun devamı niteliğinde olan bu yazımızda down sendromunda aydınlatma konusunda farklı Yargıtay Daire’lerinin verdiği kararlarda görüş birliği olmadığı hususunu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/3250 E, 2020/4837 K nolu 15/09/2020 tarihli kararını inceleyerek saptayacağız. Yargıtay 3....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-karolina-grabowska-6627922-1280x720.jpg

 Down sendromlu doğumlar sebebi ile açılan davalar, gerek down sendromlu çocuk sahibi olan aileler,  gerekse  kadın doğum uzmanları açısından çokca tartışılan bir hal aldı. Diğer malpraktis davalarından farklı olarak, down sendromu davaları neden kadın doğum alanında büyük tartışmalara sebep  oldu? Kaldıki  down sendromunun  genetik bir bozukluk olduğu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 800 down sendromlu bebeğin...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/11/pexels-polina-tankilevitch-5234499-1280x720.jpg

Malpraktis ve Komplikasyona Danıştay’ın Bakış Açısını, katarakt ameliyatı sonrasında gelişen görme kaybı, uğranılan zararın tazmin talebi, İdare Mahkemesi red kararı ve sonrasında Danıştay’ın eksik inceleme sebebiyle bozma kararı üzerinden inceleyeceğiz. Bu kararda; Komplikasyon, malpraktis ayrımı ve komplikasyon ne zaman malpraktise dönüşür? Üst Basamağa sevkte zamanlama doğru mudur? Hastane şartları, teknik donanım, personel yeterliliği katarakt ameliyatına...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/09/pexels-anthony-shkraba-5214962-1280x720.jpg

Hekimlerin, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mesleki sorumluluk poliçelerinde yer alan; “sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu” yargı kararı ile iptal edildi. Özellikle kamu ve üniversitede çalışan hekimleri doğrudan etkileyen bu kararı, sigorta şirketlerinin uygulamaları ve yasal süreçleri irdeleyerek aktarmak isteriz. Bilindiği üzere, hekim mesleki sorumluluk sigortalarının 2010 yılında getirilen yasa ile zorunlu hale...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/09/pexels-pixabay-236380-1280x720.jpg

Uyanma odası yokluğundan kaynaklı tazminatın hekime rücusu konu alan incelemeye konu iş bu emsal kararın en önemli sonuçlarından biri hastanelerin organizasyon sorumluluğu kapsamındaki eksiklikleri sebebiyle ödediği tazminatları sağlık çalışanlarına yükleyemeyeceğidir. Hanyaloğlu-Acar olarak yazılarımız ve videolarımızda, idarenin tıbbi malpraktis sebebiyle ödediği tazminatların hekime rücusuna ilişkin emsal kararları inceliyor ve bu kararlarda ilgili branş hekimlerinden görüş alınmaksızın...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/06/pexels-sora-shimazaki-5668473-1280x720.jpg

İcap nöbetinin malpraktis hekim davalarına büyük etkisi olduğu, ülkemizde icap nöbeti sisteminin hekimlerin anayasal haklarının önüne geçtiği, icap nöbeti yazılamayacak durumlarda dahi “acil vaka” tanımı içerisinde hekimlerin 30 gün icapçı olarak çalıştırıldığı ve olumsuz sonuçlarından idarelerin sorumlu tutulması gerekirken hekimlerin sorumlu tutulduğu görmezlikten gelinen bir gerçektir. Hekimlerin İcap Nöbeti, Acil vaka için çağrılma vs sebeplerle...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/04/pexels-thirdman-5327584-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında illiyet bağı ve İdarenin hekime rücusuna ilişkin emsal kararımızda, Sağlık Bakanlığı hastaya ödediği tazminat bedelini hekimden talep etmiş ve hekime karşı açılan rücu davasında yapılan yargılama neticesinde, hekimin tıbbi müdahalesindeki eksikliğin, sonuca etkili olmadığı yani illiyet bağı kurulamayacağından bahisle nedensellik bağı yokluğu gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Uygulamada Sağlık Bakanlığının ve Üniversitelerin çalışma şartlarına...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/01/pexels-gustavo-fring-3985168-1-1280x720.jpg

  Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI* Hukukçu – Hekim- Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı Genel olarak tıbbi uygulamaların hukuka uygunluk şartlarından asli unsurlardan biri (yetkili) kişinin rızasıdır. Rızanın geçerli olabilmesi için kişinin neye rıza göstereceğini bilmesi gerektiğinden tıbbi uygulama hakkındaki bilgilendirme rızanın ön şartıdır. Ancak bilgilendirme konusunda karşımıza çıkan sorunlardan birisi bilgilendirilmesi gereken komplikasyonların sınırıdır. Bilgilendirme ve...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/12/pexels-vidal-balielo-jr-1250655-1280x720.jpg

Ameliyatta aletin kırılması ve hatta kırılan kısmın hastanın içinde kalması malpraktis midir yoksa komplikasyon mu? Kullanılan cerrahi aletin kırılmasında sorumluluğun kime ait olduğu ve hastanın tazminat hakkının olup olmadığı yargı kararlarında tartışılmaktadır. Kural olarak; ameliyat sırasında, hekimin herhangi bir kusuru olmaksızın gelişen alet kırılması istenmeyen ve önlenemeyen komplikasyonlar arasındadır. Ancak aşağıda, bir yargı kararı ile...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/12/pexels-linkedin-sales-navigator-2182972-1280x720.jpg

Ameliyat sırasında hastada spanç, gazlı bez, batın kompresi gibi yabancı cisim unutulduğu iddiası açılan davalar sıkça karşılaşılan malpraktis davalarıdır. Operasyon sırasında hastada yabancı cisim unutulması her zaman malpraktis midir? Sorumluluğun değerlendirilmesinde kıstaslar nelerdir? Ameliyatı gerçekleştiren doktor, ameliyat hemşiresi ve hastane arasında nasıl bir sorumluluk paylaşımına gidilmelidir? Spançın bulunamaması halinde hasta kayıtlarına nasıl yansıtılması gerekir? Hastanın...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020