HomeTagmalpraktis arşivleri - Sayfa 2 / 2 - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-karolina-grabowska-4021769-1280x720.jpg

Asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi dışında görevlendirilmelerinde malpraktis ve hekim sigortası limiti açısından 26 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Açıklamak gerekirse aynı serviste görev yapan hekimler için risk aynı olmasına rağmen farklı poliçe limitleri uygulanabilecektir. Bununla birlikte uzmanlığı olmayan bir hekimin farklı uzmanlıklar gerektiren alanlarda çalışması halinde daha fazla...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-rfstudio-3825529-1280x720.jpg

 Enjeksiyon uygulaması sonucunda meydana gelen sinir hasarı nedeniyle açılan malpraktis davaları sağlık çalışanlarının sorumluluğunun olup olmadığı tartışmalara yol açmaktadır. Malpraktis ve komplikasyon ayrımını öne çıkaran bir mesele olması açısından da hukukta ve uygulamada görüş birliğine varılması gereken önemli bir konudur. Enjeksiyon Hasarında Bilirkişi Görüşü: Malpraktis yargılaması sırasında teknik görüşlerine başvurulan bilirkişilik kurumları ve özellikle Adli...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-pixabay-40568-1280x720.jpg

Tüp bebek yönteminde üreme hücreleri ve embriyonun hukuki niteliği araştırma sonucuna ulaşabilmek için öncelikle üreme hücreleri ve embriyo hakkında bilgi vermek doğru olacaktır. Tüpteki embriyonun hukuki niteliği ve yasal mirasçılığı tartışmasına da yazının başlıklarından ulaşabilirsiniz. ÜREME HÜCRELERİ VE EMBRİYO Üreme hücreleri (yumurta, sperm) ile embriyo ve gonad dokusunun eşya niteliğinde olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu konu...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/11/pexels-gustavo-fring-3985163-1280x720.jpg

Son zamanlarda medyaya yansıyan malpraktis davalarındaki bazı tazminat miktarları, doktorlar arasında sigorta poliçelerindeki teminat miktarlarının yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.  Gündeme gelen konular içinde acaba zorunlu hekim poliçelerinde teminat miktarlarının arttırılması mümkün mü? “Tamamlayıcı hekim sigortası nedir? soruları yer almaya başladı. Bu yazımızda tamamlayıcı hekim poliçesi şartları ve hangi şartlarda koruma sağladığı açıklayacağız. Bilindiği...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-bongkarn-thanyakij-3758735-1280x720.jpg

Hekim haberdar olmadan, herhangi bir tıbbi uygulaması nedeniyle malpraktis davası açılmış olabilir mi? Bir adım daha ötesine geçersek, hekime veya çalıştığı kurum haberdar edilmeden açılmış olan bu malpraktis davası sonuçlanmış olabilir mi? Şaşırtıcı ama her iki sorunun yanıtı da  “evet” olacaktır. Çünkü hekim mesleki sorumluluk poliçesi nedeniyle doğrudan sigorta şirketi aleyhine ve Ticaret mahkemesinde malpraktis...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-andrea-piacquadio-3760067-1280x720.jpg

Malpraktis davalarında down sendromu ve aydınlatılmış onama Yargıtayın bakış açısına ilişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/5309 Esas ve 2019/7607  nolu kararını incelemeye geçmeden evvel Down Sendromlu Çocuklarımızın bakımı ve eğitimi için mutlaka devletin bir çözüm bulması ve Down sendromlu ailelerin rahatlatılması gerekir. Çözüm bulunmadığı sürece hiç istememelerine rağmen hekimlerle aileler karşı karşıya gelmeye devam edecektir....

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-bongkarn-thanyakij-3758756-1280x720.jpg

Doktorların savunmalarını doğru yönetebilmeleri için malpraktis davasındaki hukuksal süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini vurgulayarak, konuyu özel sağlık kuruluşunda çalışan ve kamuda çalışan hekim  savunması olarak iki ana başlıkta incelemeyi tercih ettik. Zira kamuda çalışan hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olduklarından ve ilgili kanun’un 13.maddesinde yer alan; “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/10/pexels-karolina-grabowska-4021769-1280x720.jpg

Hekim savunmasındaki deneyimlerimiz, doktorların savunmalarını doğru yönetebilmeleri için malpraktis davasındaki hukuksal süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu göstermiştir. Zira tazminat davasındaki hukuksal prosedürler ile ceza davasındaki süreçlerin birbirinden farklı olması, bunun yanında özel sağlık kuruluşu ve muayenehanede çalışan hekimler ile kamuda çalışan hekimlerin yargılama usullerindeki bazı farklıklar konuyu ayrıştırarak inceleme gereğini ortaya çıkarmaktadır. Hiç...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/08/pexels-pixabay-357514-1-1280x720.jpg

Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2020 tarihinde muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderdiği yazıyla 1 Eylül 2020 tarihine kadar ilgili sağlık kurumlarının Muayene Bilgi Yönetim Sistemi ’ne (MBYS) entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir. Aynı yazıda, özel muayenehanesi olan hekimler ile diş hekimlerinin, özel ağız diş sağlığı polikliniği ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinin sisteme entegre olarak ameliyat, muayene...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/08/malpraktis-yasa-teklifi-1280x720.jpg

Ülkemizde, özellikle 2010 yılından bu yana artan malpraktis davaları sebebiyle, sağlık çalışanları hastaları potansiyel birer davacı olarak görme noktasına gelmiştir. Aşağıda eleştirisi yapılan Malpraktis yasa teklifi ile standart sağlık hizmeti koşullarının yaratılıp yaratılamayacağı, sağlık çalışanlarının sayısının dünya standartlarına çıkarılıp çıkarılamayacağı, hekimin bakacağı hasta sayısının standart bir seviyeye düşürülüp düşürülemeyeceği konuları Tabip Odalarının katılımı ile tartışılması...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020