HomeTagMalpraktiste Hekimin Taksirle Öldürme arşivleri - Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2021/06/surgeons-performing-operation-operation-room-1280x720.jpg

Malpraktiste hekimin taksirle öldürme (TCK85) ve görevi ihmal suçu (TCK257/2) konusunda aşağıda inceleyeceğimiz Ceza Genel Kurulu Kararında illiyet bağı kurulamamasına rağmen TCK 257. Maddesi göz önünde bulundurularak hekimin standart uygulamasında eksiklik sebebiyle beraat kararının bozulmasının hukuki karşılığı nedir? Tıbbi Malpraktis sebebiyle hekim aleyhine açılan ceza davalarında “İlliyet Bağının” Kurulamadığı durumlarda Özel Hastanede çalışan hekimler için...

https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/wp-content/uploads/2020/05/wlogo1-320x89.png
Büyükdere Caddesi 239/9 Maslak 34398 İstanbul
+90 212 278 25 51
info@hanyaloglu-acar.av.tr

Bizi takip edin:

Danışmanlık Alın

Bütün hakları saklıdır.

© Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu 2020