top of page

Hizmetlerimiz

Çalışma alanlarımız hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Mutlu doktor

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku ve malpraktis davaları konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız ile doktorlar, sağlık kurumları ve hastalar için hukuki destek sağlamaktayız.

Malpraktis davalarında sahip olduğumuz geniş veri tabanımızda yer alan önemli kararları, tıpta uzmanlık alanı ayrımı ile web sitemizden paylaşıyoruz. Malpraktis davaları hakkında doğru ve güncel bilgilere yazılarımız bölümünden ulaşabilirsiniz.

hukuk kitapları

Sigorta Hukuku

Ülkenin önde gelen sigorta şirketlerine uzun yıllardır danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçelerinden kaynaklı tazminat taleplerinde, sağlık hukuku alanındaki tecrübemizle risk analizi ve medikolegal raporlama hizmeti sunmaktayız.

Malpraktis davalarında, sigorta şirketlerine ve sigortalılarına avukatlık, danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Yargı sistemi

İdare Hukuku

Malpraktis iddiasıyla idareye karşı açılan tazminat davalarının, Kamu ve Üniversite Hastanelerinde çalışan hekimlere ihbarında, avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı veya ilgili Rektörlükler tarafından hekimlere karşı başlatılan rücu işlemleri ve davalarda hekim vekili olarak hizmet vermekteyiz. Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Soruşturma izni kararının irdelenmesi ve itirazı sunulan hizmetler arasındadır.

 Adalet Ölçekler

Ceza Hukuku

Malpraktis iddiasıyla, doktorlar aleyhine başlatılan savcılık soruşturması ve ceza davalarında avukatlık  görevi üstlenmekteyiz. Tabip Odası şikâyeti, ön inceleme, idari ve disiplin soruşturmaları  CİMER şikâyet süreçleri, Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni kararlarına itirazlar konusunda doktor ve sağlık çalışanlarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hekim hakları, malpraktis iddiasında ceza davalarında hekim savunması konulu eğitimler vermekte, bilimsel toplantılarda bildiriler sunmaktayız.

Dizüstü bilgisayarda çalışma

Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ile KVKK’na uyum süreci konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Sağlık hukuku alanındaki deneyimlerimiz ile hastane, klinik, muayenehane ve benzeri sağlık işletmelerine özel nitelikli hassas kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve yönetimi alanında optimum çözümler sunmaktayız.

El sıkışma 1

Arabuluculuk

Sağlık alanında arabuluculuk deneyim ve bilgi gerektirir. Arabuluculuk Merkezimizde, konuya hâkim arabuluculardan oluşan kadromuzla tıbbi malpraktis iddialarında hasta, doktor ve hastane arasında kalıcı ve yasal çözümler üretiyoruz. Sağlık hukuku alanında bilirkişilerden oluşan uzman kadrolarla tarafların sağlık ve tazminat ile ilgili sorularını yanıtlıyoruz. Medikal Malpraktis iddialarının incelenmesinde biriktirdiğimiz deneyim ile taraflara bilgilendirici arabuluculuk sunuyoruz

bottom of page