top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kadın doğum malpraktis doktor davaları,

Kitap-Postpartum Kanamalar

Tarih

16.01.2021

Dünyada anne ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülen “postpartum kanama”ya müdahalede referans olması amacıyla oluşturulan “Postpartum Kanamalar” isimli bu değerli bir eser için emeği geçenleri kutlarız. Bu eserin dördüncü bölümünde; “PPH Sonrasında Anne Ölümlerinde Tüm Hukuksal Süreçler” konulu incelememiz ile yer aldık. Dava baskısını yoğun hisseden kadın doğum uzmanları ve asistanlarına destek ve rehber olması dileğiyle.

bottom of page