top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Hastane Eğitimleri

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanları Malpraktis Farkındalık Eğtimi

Tarih

09.04.2019

Konum

İstanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanları ve Asistanlarının haftalık sabah eğitim toplantılarından birine davetli olarak katıldık. 9 Nisan sabahı gerçekleşen toplantıda malpraktisin önlenmesi için alınması gereken tedbirler, hasta kayıtları ve aydınlatılmış onam konularını emsal yargı kararları ışığında incelendi. Hekim arkadaşlarımızın soruları ve katılımları ile etkileşimi yüksek bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımcılara ve Anabilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. Fatiş Altıntaş’a daveti ve candan misafirperverliği için teşekkür ederiz.

bottom of page