top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

İskenderun Özel Palmiye Hastanesi

Hastane Tıp Hukuku Eğitimleri

Malpraktis Farkındalık ve Hukuksal Önlemeler konulu toplantılar

Tarih

02.11.2017

Konum

İskenderun

İskenderun Özel Palmiye Hastanesi Yönetiminin daveti ile “Malpraktisin Önlenmesi” konusunda hekimlerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim toplantısını gerçekleştirdik. Malpraktis komplikasyon ayrımı, hasta kayıtları ve aydınlatılmış onamın hekim savunmasındaki yeri, doktor poliçelerinin teminatları gibi çeşitli konuların yer aldığı toplantımızda soruları ile katkı sunan tüm doktorlar ve hastane yöneticilerine teşekkür ederiz.

bottom of page