top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15.03.2018

Hastane Eğitimi

Photography

Tarih

15.03.2018

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz “Malpraktisin Önlenmesinde Farkındalığın Rolü ve Zorunlu Hekim Sigortalarının Kullanımı” eğitimi hekim ve sağlık çalışanlarının katılımı ile oldukça etkin ve verimli geçti. Malpraktisin önlenmesi için hukuksal tedbirler, komplikasyon, malpraktis ayırımı, aydınlatılmış onam ve hukuksal koşulları, hastane ve doktor sorumluluğu, hekim mesleki sorumluluk poliçeleri ve savunmaya katkısı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

bottom of page