top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Project Type

Photography

Tarih

21.12.2018

Konum

İstanbul

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon uzman ve asistanlarının ile poliklinik öncesi "malpraktiste farkındalık" konulu eğitim toplantısına katıldık.


Tıbbı hata ve Malpraktis Kavramı
Malpraktis iddialarından korunmak için alınacak hukuksal önlemler,Hastanın aydınlatılması ve onamın önemi, hasta kayıtlarının önemi, Kamu Hastanesi ve Üniversite’de çalışan hekimler açısından hukuksal süreçler, hekime rücu kararları ve hekim savunması konularını tartışıldı. Lexis Medikolegal 'den anastezi uzmanı Dr. Serhan Çolakoğlu etkin sunumu ile meslektaşlarına katkı sağladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zuhal AYKAÇ'a ve katılım sağlayan tüm anestezi uzman eve asistanlarına teşekkür ederiz.

bottom of page