top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Zekai Tahir Burak Hastanesi Hanyaloğlu-Acar Hukuk malpraktisin önlenmesi eğitim toplantısı

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim AraştırmaHastanesi- Malpraktis Eğitim Toplantısı

Proje türü

Hekim Eğitim Toplantısı

Tarih

16.03.2016

Konum

Ankara

Zekai Tahir Burak Hastanesi Başhekimliği'nin daveti katıldığımız eğitim toplantısında, kadın doğum hekimleri ile "Malpraktisde farkındalık, kamuda çalışan hekimlerin hukuksal hakları ve doktor savunmasında zorunlu hekim poliçelerinin kullanımı" konularında bilgi verdik.

bottom of page