top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Medikolegal Sorunlar- Webinar

Proje türü

Sunum

Tarih

11.06.2020

Konum

Telekonferans

TJOD ve THD’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yayında, Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu moderatörlüğünde “Kadın Hastalıkları ve Doğumda Medikolegal Sorunlarımız; Pandemi Döneminde Çıkarılan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası Bizi Koruyor mu?” konulu webinar gerçekleştirildi. Kadın doğumda malpraktis iddialarını, hemşirelerin yasal sorumluluklarını ve aydınlatılmış onam konularında sunum yaptık.

bottom of page