top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Prof. Dr. Sadi Sun Günleri anestezide malpraktis

Prof. Dr. Sadi Sun Günleri

Proje türü

Kongre bildiri sunumu

Tarih

06.04.2019

Konum

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

"Obstetrik Anestezi ve Analjezide Bugün" konulu kongrede anestezi uzmanlar aleyhine açılan davaları ve dava sebeplerini incelediğimiz bir sunum.

bottom of page