top of page

Sağlık Hukuku

Malpraktis davaları konusunda uzman avukat kadromuz ve danışman hekimlerimizle, 25 yılı aşkın süredir sağlık hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İki binden fazla tıbbi malpraktis davasında doktor ve sağlık kurumlarını temsil ederek, sağlık hukukunda derin bir tecrübe biriktirdik.

Tıbbi Malpraktis İddialarında Geniş Tecrübe 

Tıbbi hata iddialarını içeren dokuz binin üzerinde ceza ve tazminat dosyasının verdiği deneyim ile, sağlık hukuku alanında kapsamlı danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz. Tıbbi terminolojiye hakimiyetimiz ve emsal vakalardaki tecrübelerimiz, hekimlerle etkili iletişim kurmamızı ve doğru hukuksal stratejiler geliştirmemizi sağlıyor.

2

Her Vaka Özel Değerlendirilir

Malpraktis dosyalarındaki her vaka, Hanyaloğlu & Acar Hukuk Bürosu olarak sahip olduğumuz benzer vakalardaki deneyimlerimiz ve emsal karar bilgimiz ışığında, ancak özel olarak değerlendirilir, strateji buna göre oluşturulur.

3

Muayenehane ve Kliniklere Kapsamlı Danışmanlık

Doktorların mesleki faaliyetlerini sorunsuz yürütebilmeleri için gerekli hukuksal hizmetleri sunuyoruz.

KVKK Uyumu Kişisel Verilerin Yönetimi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) tam uyum sağlaması, sağlık verilerinin korunması ve gizliliği konularında danışmanlık. Gizlilik sözleşmeleri, aydınlatma metinleri, açık rıza beyanlarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi.

Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine Uygunluk: Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik konusunda hukuki rehberlik ve danışmanlık.

Hasta Kayıtları ve Arşiv Yükümlülüğü: Hasta kayıtlarının düzenlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi konusunda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hukuksal destek.

Aydınlatılmış Onam Belgeleri: Aydınlatılmış onam belgelerinin incelenmesi, düzenlenmesi ve hukuki korumayı sağlanabilmesi için gerekli hukuksal şartların sağlanması.

Hasta Şikayetlerinin Değerlendirmesi ve Yönetimi: Hasta şikayetlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi ve etkin yönetim stratejilerinin sunulması.

4

Bilgi Paylaşımı ve Eğitim:

En çok dava edilen uzmanlık alanları, sık karşılaşılan malpraktis dava sebepleri ve davalardaki komplikasyon oranları hakkında yaptığımız çalışmaları düzenli olarak yayınlıyoruz. Uzmanlık alanlarına özel ve sağlık sektörünün tamamını ilgilendiren emsal yargı kararları ile sağlık hukukundaki mevzuat değişikliklerini blog yazılarımızda paylaşıyoruz.

"Tıbbi Malpraktis Hakkında Farkındalık Yaratmak ve Malpraktis İddialarından Korunmak İçin Alınması Gereken Hukuksal Önlemler" konusunda hekimlere ve hastane yönetimlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler, sağlık profesyonellerinin mevzuattaki gelişmelerden haberdar olmalarını ve malpraktis iddiaları karşısında daha donanımlı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tanıtım

H&A olarak yaptıklarımızı tanıtmak ve kurumunuza katabileceklerimizi sunmak için sizi  ziyaret organize  edelim. Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

bottom of page