top of page
Ara

Yurt Dışındaki Doktorların Mesleki Sorumluluk Poliçesi Sorunu


Hekimlik mesleğine yurt dışında devam edenler bir doktor aleyhine Türkiye’de malpraktis davası açıldığı anda, mesleki sorumluluk poliçesi yok ise sigorta koruması olamayacaktır,


Son yıllarda mesleğini yurt dışında sürdürmeyi tercih eden hekimlerin sayısının artmasıyla bu sorular gündeme gelmeye başlamıştır. Malpraktis davalarının da yıllar sonra açılabileceği düşünüldüğünde hekim sorumluluğu açısından önemli husustur.


Konuyu iki ayrı örnek üzerinden inceleyelim:

Türkiye’de mesleki faaliyetine son veren hekim yurt dışına gittikten;

  • “bir yıl” sonra hakkında malpraktis davası açılması halinde koruması olacak mı?

  • “üç yıl “sonra dava açılması halinde sigorta kapsamında olabilecek mi?


Hekim Mesleki Sorumluluk Poliçelerinde Konuya İlişkin Düzenleme:

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Genel Şartlarının “A.1 Sigortanın Konusu” başlığı altındaki düzenlemeye göre; “Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir” şeklindedir.


Bu aşamada sorunun yanıtına geçmeden önce, hekimin tazminat talebi ile karşılaşması halinde talebin “hangi poliçenin kapsamında olacağı” konusundaki genel kuralı tekrar hatırlatalım: Tıbbi uygulama günü de poliçeli olmak kaydıyla, “maddi talebin iletildiği günkü poliçenin teminatı” işler. Kısacası malpraktis davasının veya hastanın tazminat isteminin bildirildiği gün hekimin poliçesinin olması gerekir. Bu durumda yurt dışında çalışan hekim Türkiye’de poliçe yatıramayacağı gibi dava açıldığı gün de poliçesiz olacaktır.


Poliçe Genel Şartlarında bu konuya karşılık gelen düzenleme “….Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler teminat dahilindedir… ” şeklinde olduğundan karşımıza bazı sorunlar çıkmaktadır. Yukarıdaki iki örneğimize dönersek; Türkiye mesleki faaliyetine son veren hekim yurt dışında doktorluk yaparken “1 yıl” sonra hakkında dava açılması halinde son poliçesi nedeniyle koruma sağlayabilecek ancak “üç yıl “sonra dava açılması halinde sigorta koruması olamayacaktır.


Malpraktis davalarında zamanaşımı sürelerinin 5 yıl, 10 yıl gibi uzun süreler olduğunu düşündüğümüzde emekli olan hekimler için geçerli olan risk, yurt dışında doktorluk yapan hekimler açısından da mevcuttur.


Hatta yurt dışında mesleğini sürdüren hekimler için son iki yıllık korumayı da tehlikeye atabilecek bir düzenleme söz konusudur. Şöyle ki;


“Yurt Dışında Mesleki Faaliyetini Sürdürme” Kavramı Poliçe Genel Şartlarında Yer Alıyor mu?

Poliçe Genel şartlarında “ Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde” şeklindeki yazım nedeniyle “emekli olan veya başkaca nedenle mesleğini sürdürmeyen hekimler” göz önünde bulundurularak yapılmış bir düzenleme gibi görünmektedir. Sigorta şirketlerinin de uygulamada konuyu bu şekilde algılandığını görüyoruz. Ancak düzenlemenin, bu haliyle yurt dışında doktorluk yapan hekimler açısından bir boşluk oluşturduğunu düşünüyoruz. Zira lafzi bir yorum ile “hekim faaliyetine son vermediğinden yani yurt dışında devam ettiğinden iki yıllık koruma verilemez” şeklinde bir yorum yapılması halinde büyük bir mağduriyetler doğabilecektir.


Çözüm Önerisi:

Bu konunun mağduriyete yol açması için Gelen Şartlarda değişiklik yapılarak; “Sigortalının Türkiye’de mesleki faaliyete son vermesi” olarak ilave yapılmalıdır. Yani konuyu mesleki faaliyetin devamı ile sınırlamak değil Türkiye’de son ermesiyle sınırlamak gerekir. Diğer yandan sigorta şirketleri arasında uygulama birliği olması ve hatalı yorumlara neden olmamak açıcından Hazine tarafından bir sektör duyuru ile konuya açıklık getirilmelidir.


Ayrıca hekim çeşitli nedenlerle mesleğini sürdürmese dahi malpraktis davalarındaki zamanaşımı süresine paralel olarak poliçe yaptırabilme imkânı tanınmalıdır. Eğer bu imkân Tıbbi Kötü Uygulaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk poliçeleri üzerinden düzenlenemeyecek ise söz konusu risk için ayrıca isteğe bağlı bir poliçe düzenlenebilmesi imkânı yaratılmalıdır.


28.09.2020


Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

HANYALOĞLU- ACAR HUKUK BÜROSU

Comments


bottom of page