top of page
a9ff3b_674933c442ec4b0799606831d38e8b2e.

Bizim Deneyimimiz

 Sizin Başarınız

 

Engelleri bize bırakın, siz yolunuza devam edin

Faaliyet Alanlarımız

Sağlık Hukuku

Sigorta Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Kişisel Veriler

Arabuluculuk

Hizmet Verdiklerimiz

Doktorlar

Sağlık Çalışanları

Hastaneler

Klinik ve Muayenehaneler

Sigorta Şirketleri

Sağlık Turizmi Bileşenleri

Son Eklenen Yazılarımız

MALPRAKTIS DAVASI

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu doktor hatası iddiasıyla açılan malpraktis tazminat davalarında geniş bir deneyime sahiptir. Avukatlarımız ilgili literatür bilgisine sahip, doktor hatası / komplikasyon farkını anlayacak deneyime sahip hukukçulardan oluşmaktadır. Yanlış tedavi, Özel Hastane tazminatı, Aydınlatılmış onam vb. sağlık hukuku yazılarımıza yukarıdaki menüden ulaşabilirsiniz. Yazıları Filtreleme sayfasını kullanarak Kadın Doğum, Göz, Ortopedi, Acil Tıp, Diş Hekimliği vb. uzmanlık alanlarındaki yüksek yargı kararlarını inceleyen makalelerimizi okuyabilirsiniz. ​ Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Hasta Kayıtlarında Eksiklik  | Hanyaloglu & Acar
04:48

Hasta Kayıtlarında Eksiklik | Hanyaloglu & Acar

HASTA KAYITLARINDAKİ EKSİKLİK DOKTOR HATASI MIDIR? Hasta kayıtlarındaki eksiklik özen yükümlülüğünün ihlalini oluşturur mu? Emsal Danıştay 15. DAİRE Kararı Gerekçesi bu sorulara cevap vermektedir. “Davalı idare bünyesinde tutulan hasta kayıtları incelendiğinde, Hastanın diabetik olduğuna ilişkin bilgilerin bulunmadığı gibi, ölçüm sonuçlarını doğrular başkaca testlerin de yapılmadığı, hazırlanan raporda belirtilen tespitlerin, hastayı ikinci kez ameliyat eden özel sağlık kuruluşunca tespit edildiği, yine tutulan hasta dosyasından anlaşılmaktadır. Bu durumda, hastaya ilişkin ameliyat öncesi göz önüne alınması gereken bilgilerin (doğru anamnez) davalı idare bünyesinde sunulan sağlık hizmetinde dikkate alınmayıp, aynı hususların diğer bir sağlık kuruluşunda dikkate alınması ve uygun tedavinin bu veriler ışığında sunulması, davalı idarenin sunduğu sağlık hizmetinin " Tıbbi Standart " kavramıyla bağdaşmayacağı açıktır. Hastada meydana gelen görme kaybına eksik ya da yanlış bir uygulama ile sebebiyet verildiği anlaşıldığından, sunulan sağlık hizmetinin kusurlu yürütülmesi nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi gerekir” demek suretiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir. Emsal kararda görüldüğü üzere hastadan alınan anamnezin hasta kayıtlarına doğru geçirilmesi hekimin özen yükümlülüğünün bir parçasıdır. He zaman söylediğimiz üzere hukuk karşısında “yazmadıysanız yapmadınız” demektir. Şahsi kanaatim zaman gerektiren ayrıntılı hasta kaydı tutulması hekimlerin çalışma şartları gereği fiilen imkânsız ise mutlaka organizasyon sorumluluğundan bahsetmemiz gerekmektedir.
Gebelikte Tespit Edilemeyen Anomali - Malpraktis Davasında Karar  | Hanyaloglu & Acar
03:47

Gebelikte Tespit Edilemeyen Anomali - Malpraktis Davasında Karar | Hanyaloglu & Acar

Doğumsal anomalinin anne karnında tespit edilememesi nedeniyle açılan bir malpraktis davasında verilen kararı inceleyeceğiz. Hasta kayıtlarının malpraktis davasındaki önemi, arşiv yükümlülüğü ve hastane sorumluluğunun da ele aldığı önemli bir karardır. İddia, gebelik takibinin özensiz yapıldığı, bebekteki kol anomalinin gebelik sırasında teşhis edilmemesinin hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) olduğudur. Gebelik takibi sürecinde her anomali tespit edilebilir mi? Edilememesi her zaman hekim hatası mıdır? Bu tür vakalarda önem arz eden sorulardır. Her ne kadar konu, sadece kadın doğum hekimlerini ilgilendiriyor gibi görünse de, hasta kayıtlarının önemi, kayıtların arşiv yükümlülüğü ve hastane sorumluluğu da ele alındığından, tüm uzmanlık alanlarını ilgilendirmektedir. Bebeğin gebelikte tespit edilmeyen kol anomalisi ile doğması nedeniyle açılan malpraktis davasında bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır. Raporda; “tanının çoğunlukla indirekt ultrason bulguları ya da bebeklerin doğum sonrası muayenesi neticesinde konulabildiğini ancak tüm konjenital anomalileri bazı durumlarda tespit etmekte yetersiz kaldığını, gebelik takibi ile uğraşan her hekimin başına gelebilecek tıbbi bir durum olduğu, annenin takiplerinin düzenli olarak yapıldığı, gebelik tarama testlerinin normal sınırlarda olduğu, kısacası gebelik takip sürecinde herhangi bir ihmal olmadığı” yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca raporda; “takiplerde yapılan ultrasonografi raporlarının hasta dosyasında mevcut olmadığı” da belirtilmiş. Doğumsal bir anomalinin anne karnında tespit edilmesinin her zaman mümkün olamayacağı yönündeki bilirkişi raporu doğrultusunda dava reddedilmiştir. Ancak istinaf incelemesi neticesinde karar kaldırılmıştır. İncelemenin detaylarını internet sitemizde bulabilirsiniz. https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/dogumsal-anomalinin-anne-karninda-tespit-edilememesi/
Safra Kesesi Ameliyatı- Malpraktis İddiası-Karar  | Hanyaloglu & Acar
05:19