top of page
a9ff3b_674933c442ec4b0799606831d38e8b2e.

Bizim Deneyimimiz

 Sizin Başarınız

 

Engelleri bize bırakın, siz yolunuza devam edin

Faaliyet Alanlarımız

Sağlık Hukuku

Sigorta Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Kişisel Veriler

Arabuluculuk

Hizmet Verdiklerimiz

Doktorlar

Sağlık Çalışanları

Hastaneler

Klinik ve Muayenehaneler

Sigorta Şirketleri

Sağlık Turizmi Bileşenleri

MALPRAKTIS DAVASI

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu doktor hatası iddiasıyla açılan malpraktis tazminat davalarında geniş bir deneyime sahiptir. Avukatlarımız ilgili literatür bilgisine sahip, doktor hatası / komplikasyon farkını anlayacak deneyime sahip hukukçulardan oluşmaktadır. Yanlış tedavi, Özel Hastane tazminatı, Aydınlatılmış onam vb. sağlık hukuku yazılarımıza yukarıdaki menüden ulaşabilirsiniz. Yazıları Filtreleme sayfasını kullanarak Kadın Doğum, Göz, Ortopedi, Acil Tıp, Diş Hekimliği vb. uzmanlık alanlarındaki yüksek yargı kararlarını inceleyen makalelerimizi okuyabilirsiniz. ​ Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği | Hanyaloglu & Acar
02:56

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği | Hanyaloglu & Acar

Sağlıkta Reklam Yasağı - Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği" Hakkında Bilgilendirme: 29 Temmuz 2023'te yayımlanan "Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği," sağlık sektöründe önemli bir konu haline geldi. Ancak bu yeni yönetmelik, sağlıkta reklamın daha önce de yasaklandığı algısının yanlış olduğunu göstermektedir. Aslında, mevzuatımızda sağlık alanında reklama her zaman izin verilmemiştir. Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği, sağlık profesyonellerini ve sağlık kuruluşlarını ile sağlık turizmi aracı kuruluşlarını ve sağlık hizmet sunumu alanında ruhsatı bulunmayan kişi, kurumları da kapsamakta, tanıtım ile reklam arasındaki sınır çizmektedir. Ancak günümüzde internet kullanımının geldiği nokta ve teknolojideki gelişmeler, bilgilendirme araçlarının çeşitlenmesiyle yönetmelikte bazı tanımların zamanla geliştirilmesi gerektiğini ifade etmek gerekir. Bazen doktorların ve sağlık kuruluşlarının duyurularının tanıtım mı yoksa reklam mı olduğunu belirlemek zor olabilir. Örneğin, görsel içeriklerin genel ahlak kurallarına uygunluğu veya mahremiyet konuları sübjektif yorumlara açıktır. Tanıtım ve reklamın arasındaki farkı belirlemek ve içeriğin uygunluğunu değerlendirmek, Sağlıkta Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu denetimler sonucunda uygulanacak yaptırımların ciddiyeti göz önüne alındığında, bazı komisyon kararlarının sorgulanabileceği ve yargıya taşınabileceği unutulmamalıdır. Sağlıkta Reklam Yasağı Yeni Yönetmelik Öncesinde de Mevcuttu. Unutmayın ki, sağlıkta reklam yasağı yeni bir düzenleme değildir. Önceki yıllarda meslek kuruluşları ve Rekabet Kurulu'nun verdiği idari kararlar ile yargı kararları mevcuttur. Sağlıkta Reklam Yasağına İlişkin Emsal Yargı Kararı: Bu konuda daha fazla bilgi almak için, Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen bir idari para cezasının iptali için açılan bir dava örneğini inceledik. Bu dava, bir diş sağlığı polikliniğinin banka ile yaptığı anlaşmanın bilgisi olmadan reklam yapmasıyla ilgilidir. Sağlıkta reklamın yasak olduğunu tekrar vurgulamak isteriz ve önceki yıllarda verilen bu emsal yargı kararını incelemek için [bu bağlantıya](https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/malpraktis-tazminat/saglikta-reklam-yasagi-karar-incelemesi) tıklayabilirsiniz. Sonuç olarak, sağlık alanında sosyal medya paylaşımları ve yayınların reklam sınırlarını aşmaması için yönetmeliğin dikkatlice değerlendirilmesi ve hekimlerin web siteleri ile sosyal medya hesaplarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri önemlidir.
Zorunlu Hekim Sigortaları  ve Yanlış Bilinenler | Hanyaloglu & Acar
05:40

Zorunlu Hekim Sigortaları ve Yanlış Bilinenler | Hanyaloglu & Acar

ZORUNLU HEKİM SİGORTALARININ KAPSAMI VE YANLIŞ BİLİNENLER Zorunlu Hekim Poliçenizin Kapsamı: Poliçe limiti dahilinde; - Maddi ve manevi tazminat taleplerini ve faizini, - Yargılama giderlerini, - Avukatlık hizmeti bedelini teminat altına alır. Teminat Dışı Haller: - Adli ve İdari her tür para cezaları - Meslek dışı eylemler - Hekimin sorumluluk alanı dışındaki uygulamalar - Deneyden kaynaklanan tazminat talepleri teminat dışıdır. Poliçede Bilinmesi Gerekenler: - Tıbbi Uygulama gününde poliçeniz olmalı, - Tebligatın ya da bildirimin yapıldığı gün poliçeniz olmalı, - 30 Temmuz 2009 öncesi bir tıbbi uygulama olmamalı, - Tıbbi uygulama ile tazminat talebi arasında 10 yıldan fazla süre olmamalıdır. İhbarın Yapılacağı Sigorta Şirketinin Belirlenmesi: İhbarınızı, tazminat talebinin bildirildiği tarihteki poliçenizden ilgili sigorta şirketine yapmalısınız. Sigorta Şirketine Bildirim Şekli: Sigorta şirketine doğrudan mail, çağrı merkezi veya acentesi vasıtasıyla bildirebilir, noterden ihtar gönderir ya da mahkeme yoluyla ihbarda bulunabilirsiniz. Tavsiyemiz, doğrudan sigorta şirketine ve mahkemeden ihbar yapılmasıdır. Hekimlerin Sigortacıya Karşı Yükümlülükleri: - Tazminat talebi geldiğinde derhal sigortacıya bildirim yapılmalı, - Sigortacıya bilgi ve belgeleri makul sürede vermeli, - Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi önlem alınmalıdır. Poliçe Emekli Hekimi Nasıl Korur? Emeklilik ya da mesleğin bırakılması halinde, en son poliçe döneminde gerçekleşen tıbbi müdahaleler için 2 yıllık korumanız olacaktır. Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar: - Poliçe yenilemesi unutulduğunda koruma yoktur. - Tıbbi müdahale tarihi ile sigorta şirketine bildirim tarihi arasında 10 yıldan fazla süre olmamalıdır. Detaylı bilgi için web sitemizde; " https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/malpraktis-tazminat/malpraktis-davalarinda-hekim-policeleri " sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Görüş ve sorularınız için yazabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz.
bottom of page