top of page
Ara

Malpraktis Tazminat Davasında Hekim Savunması–Özelde Çalışan Doktorlar


Özel hastanede çalışan doktora malpraktis davası açılması halinde hukuksal savunmada dikkat edilmesi gerekenler.  Savunma avukatı seçiminde öneriler

Özel hastanede çalışan hekimler için malpraktis tazminat davasında savunma hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları belirtmek isteriz.

Hekim savunmasındaki deneyimlerimiz, doktorların savunmalarını doğru yönetebilmeleri için malpraktis davasındaki hukuksal süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu göstermiştir. Zira tazminat davasındaki hukuksal prosedürler ile ceza davasındaki süreçlerin birbirinden farklı olması, bunun yanında özel sağlık kuruluşu ve muayenehanede çalışan hekimler ile kamuda çalışan hekimlerin yargılama usullerindeki bazı farklıklar konuyu ayrıştırarak inceleme gereğini ortaya çıkarmaktadır.


Hiç kuşkusuz ki özenle gerçekleştirmiş olan tıbbi müdahaleye rağmen hasta zarar görebilir. Ancak her zarar, malpraktis olarak değerlendirilemez ve hekim sorumluluğundan bahsedilemez. Hekim savunmasında önemli olan tıbbi müdahalenin özenli ve güncel tıp kurallarına uygun olduğunun yargılama sırasında ispat edilebilmesidir. Yargı aşamasında komplikasyon ile malpraktis ayrımının ortaya konulabilmesi ve savunmanın iyi yönetilmesi gerekir. O nedenle malpraktis tazminat davasındaki hukuksal süreçlerde yapılması gerekenleri, “özel hastanede çalışan hekimler” açısından ana başlıklar halinde paylaşmak istedik.


Tazminat Davasındaki Hukuksal Aşamalar ve Yapılması Gerekenler:

Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihini Doğru Tespit Edin

Tazminat davasında hukuksal süreç tebligat ile başlar. Tebligatı aldığınız tarihi zarfın üzerine not edin. Ev adresinde yapılan tebligatlarda, evde kimsenin bulunmaması halinde tebligat muhtara yapılır. Tebligatın muhtara bırakıldığı gün, hukuken size tebliğ edilmiş kabul edilir.


Tebligat Zarfındaki Bilgileri Dikkatle İnceleyin

Tebligat zarfının üzerinde, mahkeme ve dosya numarası bilgisi bulunur. Tebliğ zarfının içinde, dava dilekçesinin örneği ile ön inceleme duruşmasına kadar yapılması gerekenlerin bildirildiği tensip zaptı vardır. Zarftan çıkan belgeleri dikkatle inceleyin.


Davaya Cevap Süresini Kaçırmayın

Davaya cevap süreniz tebligat ile başlar. Tebligatın yapıldığı tarihten itibaren iki haftadır. Bir kısım usulü itirazlar ancak bu süre içinde yapılabilir. Davaya iki hafta içinde cevap vermeniz mümkün olamayacak ise iki hafta içinde mahkemeden süre uzatımı isteyin. Mahkeme bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verebilir. Eğer avukatınızı belirlediyseniz bu talep avukatınız tarafından gerçekleştirilebilecektir.


Hukuksal Yardım İçin Avukatınızı Seçin

Savunmadaki önemli noktalardan biri avukatınızı seçmenizdir. Dava dilekçesi tebliğ edildiğinde bir an önce avukatınızı belirleyin. Birlikte çalışabileceğiniz avukatınızı seçerken; uzmanlık alanı, tıbbi terminolojiye yakınlığı, sağlık hukukundaki gelişmeleri takip etmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.


Mahkeme Dosyasındaki Tüm Evrakları İncelemeden Cevap Vermeyin

Tebliğ edilen dava dilekçesi dışında dosyada başkaca evrak ve deliller de olabilir. Davaya cevap vermeden önce karşı tarafın tüm dayanaklarını gördüğünüzden emin olun. Süre uzatım talebi ile birlikte dosyadaki tüm evrakların fotokopisini isteyin. Davacı tarafından sunulan deliller UYAP bilgi sistemine yüklenmiş ise avukatınızdan talep edebilirsiniz.


Tedavi Farklı Hastanelerde Sürdürülmüş Olabilir, Kayıtları Araştırın

Çalıştığınız sağlık kurumu dışında önemli olabileceğini düşündüğünüz hasta kayıtları var ise mahkeme aracılığı ile ulaşılmasını talep edin. Hastanın tedavisini üstlenen başkaca hekimler var ise bilgilerine başvurun, mümkünse vakayı birlikte değerlendirin. Savunmanızın başarılı olabilmesi için tüm tedavi süreci hakkında bilgi sahibi olun.


Literatür Araştırması Yapın

Savunmanızı (avukatınızı) yerli veya yabancı kaynaklardan elde edeceğiniz literatür bilgisi ile destekleyin. Bilirkişi incelemesi sırasında özellikle incelenmesini istediğiniz tıbbi konulara dikkat çekin. Savunmada başarının hukuki ve tıbbi bilginin iş birliğiyle sağlanabileceğini unutmayın.


Uzman Görüşü Almayı Değerlendirin

Mahkemenin görevlendireceği bilirkişi heyeti dışında, siz de dilediğiniz uzmandan görüş talep edebilirsiniz. Uzmanlık Dernekleri veya Üniversitelere başvurarak vaka hakkında görüş talep edebilirsiniz. Alacağınız uzman görüşünü savunma deliliniz olarak dosyaya sunmanız özellikle komplike vakalarda fayda sağlayacaktır. Görüş veren uzman, hâkim tarafından davet edilerek duruşmada dinlenebilir. Hâkim ve taraflar duruşmada uzmana tıbbi konuda sorma hakkına sahiptir.


Sigorta Şirketinize Bildirimde Bulunun

Dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edildiğinde sigorta şirketinize bildirimde bulunun. Sigorta tekniğinde bu bildirim “hasar ihbarı” olarak adlandırılır. Hasar ihbarınızı acentenize veya doğrudan sigorta şirketinizin merkezine; telefon, mail veya taahhütlü mektup ile bildirebilirsiniz. İhbarın sigortacınıza ulaştığını kanıtlayabileceğiniz şekilde bildirimde bulunun. Hasar dosyanızın açıldığını bildiren “hasar numaranızı” istemeyi unutmayın.


Kamu hastanesinde çalışan hekimler ilişkin incelememizde yayınlanacaktır.


12.10.2020


HANYALOĞLU- ACAR HUKUK BÜROSU


Av. Ayşe Gül HANYALOĞLU


Comments


bottom of page