top of page
Ara

Saç Ekimi Merkezlerine Sertifika Zorunluluğu Getiren Yönetmelik Yayınlandı


Saç ekimi merkezi açabilme şartları nelerdir
Saç ekimi merkezlerine ve uygulayıcılarına sertifika zorunluluğu

Sağlık turizminde önemli bir yeri olan saç ekimi işlemlerine yeni düzenleme getirildi. Resmî Gazetede 06.05.2023 tarihinde yayımlanan Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik, saç ekimi merkezlerine ve uygulayıcılarına sertifika zorunluluğu getirdi. İlgili yönetmelikte, saç ekimi birimlerinin açılması ve saç ekimi uygulamasına ait asgari standartlar ile birimlerde görev yapacak personele ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Düzenlemeye göre saç ekimi birimleri, Bakanlığa ait hastaneler, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler, özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler bünyesinde yönetmelik kapsamında faaliyet izin belgesi alınarak açılabilecek.


Saç Ekimi Uygulamasını Kimler Yapabilecek?

Yönetmeliğe göre, saç ekimi birimlerinde, yalnızca sertifikası Bakanlıkça tescil edilmiş personel çalışabilecek, saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler hiçbir şekilde saç ekimi yapamayacak. Medikal estetik sertifikasına sahip tabip ve uzman tabipler ile plastik rekonstrüktif estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıkları uzmanları bu sertifika zorunluluğundan muaf tutulacak.

Saç ekimi uygulamasının kanal açma aşamasını yalnızca saç ekimi uygulayıcı sertifikasına sahip tabipler yapacak. Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası bulunan tabip dışı sağlık meslek mensubu, saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan tabip gözetiminde ve sorumluluğunda çalışacak.

Mevcut saç ekimi uygulaması yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan tabip dışı sağlık meslek mensupları 3 yıl içerisinde saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikası almak zorunda olacak. Bu süre içerisinde ilgili tabibin gözetiminde çalışmaya devam edebilecektir.

Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl süreyle adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen tabip dışı sağlık meslek mensubuna, 6 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde, saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenecektir.


Yeni Yönetmeliğe Göre Saç Ekim Merkezi Açmak İçin Aranan Özellikler

Saç ekimi biriminin açılacağı sağlık kuruluşunda sterilizasyon ünitesinin bulunması veya sağlık kuruluşu tarafından sterilizasyon hizmetinin satın alınıyor olması gereklidir.

Yönetmelikte düzenlenen personel standartlarının sağlanması gerekir. Uygulama odası en az 16 metrekare yarı steril bir alan olmak zorundadır. Uygulama odasının yer ve duvar kaplamalarının yıkanmaya dayanıklı bakteriyostatik maddeden yapılmış olması, yer döşemelerinin antistatik bir maddeyle kaplanması gerekir. Zemin ve yüzeylerin deterjan, su ve antiseptik solüsyonlar ile temizlenebilir bir yapıda olması gerekir. Uygulama öncesi ve sonrası takipler için uygulama odasının dışında, fotoğraf çekme alanının bulunması gerekir. Saç ekimi biriminde, uygulama yapılacak hastalar için hasta bekleme alanı oluşturulması gerekir. Saç ekimi biriminde, uygulamaya yönelik yönetmelik Ek-1’de yer alan asgari donanım, araç ve gereç bulunur. Saç ekimi biriminde, acil müdahaleye yönelik yönetmelik Ek-2’de yer alan asgari ilaç, araç ve gereç bulunur.

Halihazırda saç ekimi uygulaması yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları, bir yıllık süre içerisinde yönetmelikte yer verilen şartları sağlamaları halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilecektir. Bu süre sonunda, söz konusu şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izinleri iptal edilecektir.


Saç Ekimi Tedavisinde Aydınlatma ve Onam

Yönetmelik ile, uygulama yapılacak her hastadan aydınlatılmış rıza formu alınması gerektiğinin yanı sıra rıza formuna saç ekimi yapılacak alanın uygulama öncesi ve sonrası donör alanının ve uygulanacak alanın fotoğraflarının eklenmesi de zorunlu hale getirilmiştir.

Dünya’da saç ekimi tedavisinde birinci sırada yer alan Türkiye’de, yetkisiz kişilerin saç ekimi tedavisi yapmasının önüne geçilmesini amaçlayan yönetmelik ile hastaların olumsuz sonuçlarla karşılaşma riskini azaltmanın yanı sıra sektörün ve iş kalitesinin de artmasına neden olacak düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır.


Av. Tuğçe ÜNGÖR YANIK

HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU


Comments


bottom of page