top of page
Ara

Tıbbi Komplikasyon ve Hekim Sorumluluğu


Komplikasyon nedir? Komplikasyon malpraktis ayrımında kriterler neler sorularını yanıtlar.         dir?rımın

Komplikasyon; hekimin tıbbi müdahalesinde hata olmaması yani güncel tıp kurallarına uygun davranmasına ve her türlü özeni göstermesine rağmen meydana gelen istenmeyen sonuç demektir. Komplikasyon aynı zamanda kabul edilebilir risk olarak da tanımlanır. Bu riskler hastalığın tedavisinde öngörülebilseler dahi istenmeyen ve önlemesi mümkün olmayan etkilerdir. Bu etkilerin hastaya hasar veren etkiler olduğu da tartışmasızdır. Çünkü komplikasyonlar kimi zaman mevcut hastalığın ağırlaşmasına neden olabileceği gibi, kimi zaman diğer organların veya sistemin etkilenmesine yani yeni şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.


#Komplikasyonmalpraktis ayrımı her zaman kolaylıkla yapılamayabilir. Mahkemeler yargılama sırasına, konunun aydınlatılması için bilirkişilik kurumlarına başvurarak bu konuda tıbbi uzman görüşü alırlar. Adli Tıp Kurumu ve Üniversiteler bilirkişilik kurumlarının başında gelir.


Doktor Sorumluluğunun Tespitinde Sorular:


Komplikasyonda hekim sorumluluğundan bahsedilemez. Ancak bu sorunun tek bir boyutu olduğunu düşünmek yanılgıya yol açar. Kimi zaman duruma ve gelişmelere bağlı olarak komplikasyonlar malpraktise dönüşebilir. Ne gerekçe ile olursa olsun, iyi yönetilmeyen, zamanında fark edilemeyen, geç müdahale edilen ve bu sebeple zarara neden olan komplikasyonlar, malpraktise dönüşür ve sorumluluk doğar.


O halde ayırım için turnusol diyebileceğiz şu sorulara yanıtların tamamı olumlu ise malpraktisten bahsedilemez.

 • Operasyon öncesi yeterli hazırlık yapıldı mı?

 • Hastada istenmeyen bir durum geliştiği zamanında fark edildi mi?

 • Fark edildikten sonra gecikmeksizin uygun müdahaleler gerçekleştirildi mi?

 • Operasyon öncesinde oluşabilecek riskler konusunda hasta yeterli aydınlatıldı ve onamı alındı mı?


Bu durumda iki yönlü sonuç çıkarmak mümkündür.


İlki hastalar açısından; tedavide istenmeyen her sonucun hekim hatası olduğunu düşünmek doğru olmaz. Dava açmadan önce, meydana gelen zararın tıbbı uygulama hatası yani malpraktis mi yoksa bir kompilasyon mu olduğunun incelenmesi gerekirdir o nedenle bir uzmana başvurularak bu konuda bilirkişi görüşü almanızı tavsiye ederiz. Aksi halde yıllar süren ve sonuçsuz kalan bir hukuksal mücadele nedeniyle, gereksiz yargılama masrafı yüküne katlanmak durumunda kalabilirsiniz.


Hekimler açısında çıkarılması gereken sonuç ise; malpraktis komplikasyon ayrımında en önemli unsur özen yükümlülüğüdür. Tıbbi uygulamanızda her türlü özene rağmen istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Tedavi öncesinde hastanızı olası riskler konusunda bilgilendirerek yazılı onamı almanız gerekir. Aydınlatılmış onam formunda sık rastlanan komplikasyonların yer alıp almadığı mutlaka kontrol edin çünkü aydınlatmada ispat yükü hekimdedir.


Ayrıca vurgulamak istediğimiz en önemli husus; iyi yöneltilmeyen komplikasyonlar malpraktis dönüşebilir ve sorumluluk doğar.


Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

HANYALOĞLU ACAR HUKUK BÜROSUBình luận


bottom of page