top of page
Ara

Malpraktis Yasa Değişikliğinin Doktorlar Hakkındaki Ceza Soruşturmasına Etkisi


Özel hastane ve  kamu hastanesinde çalışan doktorlara ceza soruşturması açılabilmesi için Mesleki Sorumluluk Kararı gerekliliği getiren yasa hakkında
Malpraktis Yasa Değişikliği Sonrası Sağlık Çalışanları Ceza Davaları

Tüm doktor ve sağlık çalışanları hakkında ceza soruşturması açılabilmesinin şartları değiştir.

27 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 31848 sayılı yasa ile malpraktis davalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Devam eden binlerce savcılık soruşturması, malpraktis ceza ve tazminat davası olduğundan hekimlerden bu konuda çok yoğun sorular aldık. Ayrıca yasa değişikliği sadece hekimleri değil, tüm sağlık çalışanlarını ilgilendirdiğinden incelememizi soru cevap şeklinde ve iki kısımda yapmayı uygun gördük. Birinci bölümde yeni yasanın ceza soruşturması ve yargılamasına etkisini, ikincisi bölümde ise tazminat davalarına etkisini inceleyeceğiz.


Soru 1: Ceza Soruşturmalarına Getirilen Temel Değişiklik Nedir?


Soruşturma iznidir. Kamu veya özel sağlık kurumları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim, diş hekimi ile ebe, hemşire laborant gibi tüm sağlık meslek mensupları hakkında ceza soruşturması yapılabilmesi için “ön izin” şartı getirilmiştir. Daha önce valilik ve kaymakamlıklarca verilen ve kamuda çalışan hekimler için uygulanan “soruşturma izni” prosedürü artık özel hastane, muayenehane, özel vakıf üniversitelerinde çalışan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık personeli için de uygulanacaktır.


Devlet Üniversitelerinde görev yapan hekimler için bir değişiklik bulunmamaktadır. Eskiden olduğu gibi YÖK kanunu tabidirler ilgili yasada yer alan soruşturma usulü geçerlidir. Yargılanabilmeleri için “muhakeme kararı” alınması gerekir usul değişmemiştir.


Soru 2: Soruşturma İzni Kararını Kim Verecek?


#Soruşturmaizni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu (MSK) tarafından verilecektir. MSK’nın yapısı ve işleyişi hakkında henüz bir yönetmelik yayınlanmamıştır. Yeni yasada yer alan MSK’na ilişkin düzenlemelere sonraki yazımlarımızda yer vereceğiz.


Devam Eden Savcılık Soruşturması ve Yargılamalarına Etkisi:


Soru 3: Kesinleşmiş Soruşturma İzni Kararı Var İse Yeni Yasadan Etkilenir Mi?


Yasa yürürlüğe girmeden önce kesinleşmiş bir soruşturma izni kararı olan hekimler bakımında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani soruşturma veya ceza davasına devam edilecektir.


Soru 4: Henüz Soruşturma İzni Kararı Kesinleşmemiş İse Yeni Yasa Uygulanır Mı?


Eğer soruşturma izni için incelemeye başlanmış ancak henüz bir karar verilmemiş ise dosya MSK devredilecek ve incelemeyi kurul yapacaktır.


Yasa yürürlüğe girdiğinde soruşturma izni kararı verilmiş ancak itiraz edildiği için veya itiraz süresi (10 gün) dolmadığı için henüz kesinleşmemiş ise yine dosya MSK devir edilecek ve incelemeyi kurul yapacaktır.


Soru 5: Özel Hastane Ve Muayenehanede Çalışan Hekimlerin Devam Eden Savcılık Soruşturmaları Nasıl Etkilenecek?


Soruşturma izni zorunluluğu getirildiğinden, 27 Mayıs 2022 itibari ile savcılıkta devam eden soruşturma dosyalarında savcılıklar işlemlere devam etmemeli durma kararı vermelidir. Savcılık dosyayı MSK göndererek “soruşturma izni“ talep etmelidir. Yasanın çok yeni olması nedeniyle uygulamada gecikmeler yaşanabilir, bu nedenle iddianame tanzim edilmeden bir an önce, ilgili hekimlerin savcılığa bir başvuru yaparak, soruşturma izni zorunluluğu getirildiğini ve izin kararı olmadan soruşturmaya devam edilemeyeceğini bildiren bir dilekçe vermelerini öneririz. Dilekçeyi linkte bulabilirsiniz.


Soru 6: Devam Eden Ceza Yargılamasını Nasıl Etkilenecek?


Soruşturma izni alınmadan devam eden ceza yargılamasında durma kararı verilerek dosyanın MSK’ya gönderilmesine karar verilmesi gerekir.


Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

HANYALOĞLU ACAR HUKUK BÜROSU

Comments


bottom of page