top of page
Ara

İşyeri Kiralarının 30 Haziran 2020’ye Kadar Ödenememesi Tahliye Sebebi Değildir


26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 7226 sayılı torba yasa ile işyeri kiralarının ödenememesi halinde, kiraya verenin feshi hakkı askıya alındı. Geçici 2. madde gereği; 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Bu düzenleme ile işyeri kiralarında, kiracının kira bedelini süresi içerisinde ödeyememesi durumunda, kira sözleşmesinin fesih ve tahliye imkanını 30 Haziran 2020 tarihine kadar askıya almış oldu.

Ancak kanun ilgili maddesinde yer alan “ödenememesi” kelimesi akılları karıştırdı. Ödeyebilme gücü olmasına rağmen ödemeyen kiracı açısından bir farklılık var mı? Yasa sadece ödeme gücü olmama halini mi arıyor? sorularını gündeme getirdi. Başka bir ifadeyle, kiracının ödeyebileceği halde ödemediğini iddia edilerek, mart -nisan mayıs kiraları sebebiyle tahliye kararı alınabilir mi? Öncelikle konu hakkındaki yorumumuz kanun maddesi yazımına yönelik olacak. Zira kanun yapma tekniği açısından, sübjektif yorumlara neden olabilecek, bireyler arasında eşitliği bozabilecek ve uygulamada tereddütte yer bırakacak ifadelerin kullanılmaması gerektiği görüşünde olduğumuzu belirtmek isteriz. Asıl sorumuza gelince; “kiracının ödeyebileceği halde ödemediği iddia edilerek tahliye davası açılabilir mi? Tabi ki buna engel bir durum yok. Fakat bu şekilde bir iddia ile kira sözleşmesini feshetmek isteyenler açısından Geçici 2. Madde nedeniyle tahliye kararı alabilme ihtimallerini çok düşük görüyoruz. Zira kiracının “ödeyebilme gününün tespiti“ konusu tahliye davasına bakmakla görevli olan Sulh Hukuk Mahkemelerini büyük bir yükün içine sokar. Mahkemenin ilgili işyerlerinin ödeme güçleri olup olmadığı yönünde ticari defter ve kayıtlarını incelemek, faaliyetini durdurmuş ise ötelediği vergi ve borç yükünü araştırmak, ileriye yönelik kaybettiği kontratları incelemek gibi neredeyse imkânsız ve içinden çıkılmaz durum oluşur. Bu nedenle ilgili mahkemelerin Geçici 2.maddeyi dar yorumlayacağını ve kira bedelinin 1 Mart- 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenmemiş olmasını halinde tahliye taleplerini ret edeceklerini düşünüyoruz.

13.04.2020

Arb. Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu

HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU


Comments


bottom of page